O książce

Książka jest zbiorem opowiadań napisanych przez młodych ludzi, którzy chcą się podzielić swoimi utworami z szerszym gronem odbiorców.

Opinie

Autor

Autorzy: Dominika Bajołek * Oliwia Pietras * Antonina Kania * Julia Znój * Paulina Starowicz * Marcin Iciek * Zuzanna Uczeń *
Autorami niniejszej książki są uczniowie klas siódmych ze Szkoły Podstawowej Nr 93 im. Lucjana Rydla w Krakowie