Przemyśleniem

Przemyśleniem

Sługa

Książka usunięta z publikacji

O książce

Wiersze dla ludzi o ukrytym sensie bycia ludźmi. Niejednoznaczna zabawa słowem, która ma zaciekawić, zadać pytania, przywołać wspomnienia. Odpowiedź na istnienie człowieka — odpowiedź niejasna i niepełna. Sami musimy odkryć ją w tych wierszach. W imię głębszego przeżywania siebie i tego, co nas otacza. Dla źródeł wiedzy Od źródeł życia Jak woda z pobliskiego Kamyka Jak strumień czysty Czynnik krystaliczny

Autor

Filip Bukowski
Filip Bukowski — urodzony w Krakowie, młody poeta-amator. W swoich wierszach bawi się różnymi stylami; bije w klasyczne rymy awangardą i nieprzewidywalnością. Pisze o wszystkim, a zwłaszcza o tym, co przynosi chwila. Chce, aby poezję zaczęto na nowo zauważać, traktować ją na poważnie, przywrócić do kanonu nie ze względu na szkolny obowiązek, a na ludzką chęć. Pokazuje, że wiersze nie muszą być interpretowane według jednego schematu, że można je nieraz rozumieć dosłownie i nadal mają pewien sens.

Nad książką pracowali:

Grzegorz Bukowski
Fotograf
Grzegorz Bukowski
Projekt okładki