Praktyczne zastosowanie etyki w pracy i naszym prywatnym życiu

Bezpłatny fragment - Praktyczne zastosowanie etyki w pracy i naszym prywatnym życiu

Książka usunięta z publikacji
Objętość:
22 str.
ISBN:
978-83-8189-118-9

Alan Coleger

Bielsko-Biała

29.07.2019r.

Przedmowa Autora

Książka przedstawia sposoby praktycznego zastosowania etyki w naszym życiu i w pracy. Opisuje wszystkie elementy, które stanowią solidną podstawę silnej etyki pracy.

Odpowiada na pytania czym są:

1. Normy społeczne.

2. Przekonania.

3. Wartości.

4. Odwaga.

5. Integralność.

6 Zachowania etyczne.

Oraz przedstawia praktyczne ich zastosowanie w pracy i w naszym życiu codziennym.

Praktyczne zastosowania etyki

Organizacja i każdy z jej pracowników, gdziekolwiek się znajdują, muszą prowadzić swoje sprawy z bezkompromisową uczciwością i uczciwością. Etyka biznesu nie różni się od etyki osobistej, a ten sam wysoki standard ma zastosowanie do obu. Jako przedstawiciel swojej firmy wszyscy pracownicy są zobowiązani do przestrzegania najwyższych standardów, niezależnie od lokalnych zwyczajów.

Każdy jest odpowiedzialny za swoje zachowanie. Żyjemy w kulturze, w której odpowiedzialność jest zminimalizowana, a jednostki ukrywają się za etykietą „ofiary” jako usprawiedliwienie dla swoich działań. Jest dobrze i źle, czarno-białe, ale wielu wolałoby działać w odcieniach szarości. Dopóki nie przekroczą linii, czują się dobrze. Dopóki nikt ich nie złapie, ich zachowanie jest dopuszczalne.

Osoby działające w odcieniach szarości czują, że etyka nie jest tak ważna jak legalność ich działań i myślą, że cele usprawiedliwiają środki. Przecież pracują w środowisku opartym na wynikach i to ma znaczenie.

Dopuszczenie nawet jednej nieetycznej aktywności może pociągnąć za sobą wątek, który ostatecznie rozwadnia tkaninę organizacji. Działania mają konsekwencje i nieetyczne działania, a ich konsekwencje mogą mieć falujący wpływ w firmie. Jeśli wszyscy pracownicy zrozumieją to i zastosują do swoich działań i działań swoich kolegów, spowoduje to silniejszą firmę. Zarówno ciągłe zatrudnienie w firmie, jak i jej pracownikach wymaga przestrzegania tej filozofii.

Chociaż niektóre działania mogą być legalne, mogą być również nieetyczne i źle odzwierciedlać organizację oraz osoby odpowiedzialne za nią. Jeśli te działania są tolerowane i dozwolone, tworzy się kulturę organizacyjną, która podważa zaufanie klienta do firmy, a także jej produkty i usługi, i ostatecznie niszczy jej reputację na rynku.

Etyczne zachowanie nie może być prawodawstwem. Jest to połączenie mocnych wartości i wpływu przykładu ustalonego przez rówieśników i przełożonych. Aby lepiej docenić etykę, jednostki muszą zrozumieć, w jaki sposób następujące czynniki współdziałają ze sobą, aby wpłynąć na ich działania, zachowania i decyzje:


Integralność

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.