E-book
4.1
drukowana A5
10.99
Praktyczna księgowość

Bezpłatny fragment - Praktyczna księgowość


5
Objętość:
26 str.
ISBN:
978-83-8155-801-3
E-book
za 4.1
drukowana A5
za 10.99

Edgar Enderson

03.04.2019r.

Wstęp

Książka zawiera informacje, które musi znać pomocnik księgowości. Przedstawione w niej są wiadomości często pomijane w podręcznikach księgowości (Jakie dokumenty należy sporządzać, jakie są terminy ich dostarczania, od jakich towarów jaki procent podatku można odliczyć, a kiedy nie, oraz wiele innych pomocnych wskazówek). Przeznaczona jest dla osób chcących pracować w tym zawodzie, lub myśląca o zmianie zawodu, jednak nie wiedzący, co może ich czekać w praktyce. Obejmuje stan prawny na 2019 rok.

Rejestr vat

Rejestry VAT prowadzimy, dla uwzględnienia całkowitej kwoty podatku dla posiadanych w firmie kosztów, jak i przychodów, dlatego też firmy prowadzące księgowość na zasadach ogólnych prowadzą rejestr VAT sprzedaży i zakupu.

Rejestr vat sprzedaży

Za dany miesiąc rozliczeniowy łączna kwota podatku z rejestru informuje nas o tym jaka w danym miesiącu zostanie odprowadzona kwota podatku należnego.

Rejestr vat zakupu

Za dany miesiąc rozliczeniowy łączna kwota podatku z rejestru informuje nas o tym jaka w danym miesiącu zostanie odprowadzona kwota podatku naliczonego.

Podatek Vat naliczony i należny

Podatek naliczony

Podatkiem naliczonym jest kwota podatku VAT, który firma może sobie odliczyć( Urząd skarbowy może nam tą kwotę zwrócić, lub możemy ją pozostawić i uwzględnić w następnym miesiącu rozliczeniowym). Tego typu podatek powstaje w sytuacji, gdy dana firma więcej ponosi kosztów niż sprzedaje usług, bądź towarów( Osiąga stratę).

Podatek należny

Podatkiem należnym jest kwota podatku VAT, który firma musi zapłacić do urzędu skarbowego.

Tego typu podatek powstaje w sytuacji, gdy dana firma mniej ponosi kosztów niż sprzedaje usług, bądź towarów( Osiąga zysk).

Dokumenty składane w urzędzie skarbowym

Dokument który składamy w urzedzie skarbowym, aby rozliczyć podatek vat jest Vat-7.

Zaliczka na podatek dochodowy

Podatnicy podatku dochodowego opodatkowani na zasadach ogólnych (skala podatkowa oraz podatek liniowy) zobowiązani są do wpłacania w ciągu roku zaliczek na podatek dochodowy. Z owego zobowiązania podatnicy mogą wywiązywać się miesięcznie lub kwartalnie (po spełnieniu określonych wymogów). Dodatkowo niektórym z nich przysługuje możliwość wpłacania tzw. zaliczek uproszczonych.

Dokument który składamy w urzedzie skarbowym, aby rozliczyć zaliczkę na podatek dochodowy jest jest pit36 lub pit36L.

Książka przychodów i rozchodów

Podatkową książkę przychodów i rozchodów prowadzimy, dla uwzględnienia całkowitej kwoty zaliczki na podatek dochodowy dla posiadanych w firmie kosztów, jak i przychodów.

Faktury vat

Rodzaje faktur

W księgowości wyróżniamy dwa rodzaje faktur:


1. faktury kosztowe

Przykładami faktur kosztowych są produkty i usługi, które zostały, lub zostaną zakupione do firm, innych podmiotów, osób fizycznych, które będą służyć bezpośrednio do:

1. Produkcji sprzedawanych towarów, bądź usług.

2. Reklamą.

3. Wynajmem budynku.

4. Przejazdem autostradą.

5. Opłaty(za energię, internet, gaz, wynajem budynku, leasing).


2. faktury sprzedażowe

Dotyczą głownie towarów i usług jakie dana firma sprzedaje.

Przykładem takiej faktury jest wynajem przez hotel pokoju.(sprzedaż usług).

Faktury vat ze względu na ich specyfikę

Wstęp

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 4.1
drukowana A5
za 10.99