E-book
27.3
drukowana A5
20.83
Odtwarzanie siebie

Bezpłatny fragment - Odtwarzanie siebie


Objętość:
13 str.
ISBN:
978-83-8221-983-8
E-book
za 27.3
drukowana A5
za 20.83

Cel człowieka

Siła to zdolność oddziaływania.

Oddziaływanie sił zawsze jest obustronne, zróżnicowane stopniem, w jakim wzajemnie na siebie wpływają.

Siły łączą się w większe siły w celu zwielokrotnienia zdolności oddziaływania. Stają się w ten sposób coraz bardziej złożone.

Siła integrująca jest równocześnie siłą dezintegrującą, gdyż przyłączanie sił do innej siły zmienia ułożenie pozostałych sił. Tworzenie jest jednocześnie niszczeniem, a więź między nimi nie może być rozerwana, ponieważ jedno bierze się z tego drugiego.

Wszystko nieustannie się zmienia, wpływając na siebie nawzajem.


Budowa człowieka obrazuje integrację sił.

Człowiek jest zbiorem wpływających na siebie sił, stale się zmieniających na skutek oddziaływania innych sił. Jest tworem stającym się, a nie stałym.

Człowiek nieustannie dąży do nabierania sił, a wynika to z tego, że nieprzerwanie traci siły — w konsekwencji oddziaływania sił z otoczenia.

Pochłanianie sił służy człowiekowi do zastępowania sił, odłączających się od niego na skutek działania sił z jego otoczenia.

Siły, które człowiek wykorzystuje, aby odtworzyć własne siły, muszą być pozyskane z zewnątrz.

Siła, która nie przyczynia się do odtwarzania sił człowieka, jest dla niego szkodliwa.

Człowiek stara się na różne sposoby wydalić zbędne siły, by nie doprowadziły one do jego dezintegracji. Ilość sił potrzebnych człowiekowi jest proporcjonalna do ilości sił, jakie zużywa.

Siły w otoczeniu mogą przyczyniać się do zdrowia, choroby lub śmierci człowieka.

Zdrowie to równowaga określonych sił zapewniająca zdolność ich odtwarzania.

Choroba to postępująca dezintegracja sił — niepowstrzymana prowadzi do śmierci.

Śmierć jest trwałą dezintegracją sił.

Ludzie muszą utrzymywać prawidłową postawę, jeśli chcą zachować zdrowy kręgosłup. Stanowi on podstawę integracji tworzących ich sił, albowiem odpowiada za ustawienie szkieletu, który jest odpowiedzialny za ulokowanie narządów i wszystkich zintegrowanych weń mniejszych sił. Niewłaściwa postawa powoduje przesuwanie narządów. Narządy ulegają dezintegracji — część po części — wraz z postępującym naciskiem szkieletu względem nich.


Siły tworzące człowieka rywalizują nie tylko z siłami z zewnątrz, ale również między sobą.

System nerwowy powstał jako siła wiążąca narządy człowieka i ulega ciągłym przemianom, odzwierciedlając odmieniające się układy sił między nimi.

Narządy funkcjonują instynktownie. System nerwowy odpowiada za egzekwowanie tych tworzonych wspólnie przez narządy instynktów.

Instynkty są doświadczeniem wpływu oraz odpowiadania na wpływ otoczenia człowieka — przekazanym mu przez przodków i przez niego zmienianym.


Popędy są instynktami służącymi do oddziaływania na otoczenie człowieka. Mają prowadzić do odtwarzania sił składających się na niego. Zmiany sił składowych otoczenia skutkują przeobrażeniami jego popędów, a więc odmieniają go — przekształcając jego narządy.

Przeobrażenia narządów człowieka następują wskutek przeobrażeń mniejszych sił, które je kształtują.

Charakter człowieka określa siłę jego popędów i zależy od budowy jego narządów.

Rozsądek i rozwaga to oznaki słabego charakteru. Znakami jego siły są bezwzględność i gwałtowność.

Rozumowanie oznacza, że człowieka nie jest wystarczająco silny, żeby działać bez zastanowienia. Człowiek porywczy doświadczył w życiu czegoś przeciwnego, okazywał się na tyle silny, że zaspokajał swoje popędy. Im silniejszy charakter, tym szybsze odpowiadanie na wpływ otoczenia.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 27.3
drukowana A5
za 20.83