Obsługa
magazynów

Obsługa magazynów

Technik Logistyk Magazynier-Logistyk


ISBN:

O książce

Część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

Opinie

Autor

Mirosław Drożak
Absolwent Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Informatyka i Ekonometria oraz Międzywydziałowego Studium Pedagogicznego. Ukończył studia podyplomowe w zakresie Logistyki przedsiębiorstw produkcyjnych i spedycyjnych WSAiB oraz Logistyki i spedycji dla nauczycieli WSL. Nauczyciel przedmiotów zawodowych w zakresie logistyki w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pucku.