E-book
3.51
drukowana A5
12.87
Najważniejsze typy ludzkiej osobowości

Bezpłatny fragment - Najważniejsze typy ludzkiej osobowości


5
Objętość:
38 str.
ISBN:
978-83-8189-160-8
E-book
za 3.51
drukowana A5
za 12.87

Alan Coleger

12.08.2019r.

Przedmowa Autora

Książka przedstawia 16 rodzajów ludzkiej osobowości, czym każda się charakteryzuję, jakie zawody są najbardziej trafne dla każdego rodzaju osobowości.

Książka przeznaczona dla ludzi, którzy chcieliby poznać wszystkie rodzaje osobowości oraz chcieli znaleźć własną i dowiedzieć się większej ilości szczegółów na jej temat.

16 rodzajów osobowości

Jakim typem osoby jesteś? Biorąc pod uwagę siedem miliardów żywych ludzi, trudno jest odpowiedzieć na to pytanie. Wiodąca teoria typów osobowości dzieli dziś ludzkość na 16 rodzajów osobowości.

Nie wszystkie klasyfikacje ludzi oparte są na całej ich osobowości, tak jakby to była monolit. Istnieje konkurencyjna teoria, która klasyfikuje ludzi według Pięciu Cech Osobowości, co skutkuje nieskończoną liczbą kombinacji stopni, w których każda osoba posiada te pięć cech.

Architekt

Architekci nie muszą być uważani za zainteresowanych jedynie rysowaniem planów budynków, dróg lub mostów. Są głównymi projektantami wszelkiego rodzaju systemów teoretycznych, w tym szkolnych programów nauczania, strategii korporacyjnych i nowych technologii. Dla architektów świat istnieje przede wszystkim w celu analizy, zrozumienia, wyjaśnienia i przeprojektowania. Rzeczywistość zewnętrzna sama w sobie jest nieistotna, niewiele więcej niż surowiec, który ma być zorganizowany w modele strukturalne. Dla architektów ważne jest, aby rozumieli podstawowe zasady i prawa naturalne, a ich projekty były eleganckie, to znaczy wydajne i spójne.

Architekci wykazują największą precyzję w mowie. Zwykle natychmiast dostrzegają rozróżnienia i niespójności i mogą wykrywać sprzeczności bez względu na to, kiedy i gdzie zostały dokonane. Architektowi trudno wysłuchać bzdur, nawet w swobodnej rozmowie, bez wskazywania błędu mówcy. W każdej poważnej dyskusji lub debacie architekci są druzgocący, a ich umiejętność formułowania argumentów daje im ogromną przewagę. Architekci uważają wszystkie dyskusje za poszukiwanie zrozumienia i wierzą, że ich funkcją jest eliminowanie niespójności, co może sprawić, że komunikacja z nimi będzie dla wielu niewygodna.

Bezwzględni pragmatyści o pomysłach i nienasyceni ciekawi architekci dążą do znalezienia najskuteczniejszych środków do osiągnięcia swoich celów i będą się uczyć w każdy możliwy sposób. Będą słuchać amatorów, jeśli ich pomysły będą przydatne, i będą ignorować ekspertów, jeśli ich nie są. Autorytet wywodzony z urzędu, referencji lub sławy nie robi na nich wrażenia. Architekci interesują się tylko tym, co ma sens, a zatem tylko spójne i spójne wypowiedzi niosą ze sobą jakąkolwiek wagę.

Architekci często wydają się trudni do poznania. Są skłonni do nieśmiałości, z wyjątkiem bliskich przyjaciół, a ich rezerwę trudno jest przeniknąć. Będąc w stanie skoncentrować się lepiej niż jakikolwiek inny typ, wolą pracować cicho przy komputerach lub stołach kreślarskich, a często samodzielnie. Architekci mają również obsesję na punkcie analizy, co może wydawać się odciąć innych. Po uwięzieniu w procesie myślowym architekci zamykają się i wytrwają, dopóki nie zrozumieją problemu w całej jego złożoności. Architekci cenią inteligencję i ze swoim wielkim pragnieniem uchwycenia struktury wszechświata mogą wydawać się aroganccy i mogą wykazywać zniecierpliwienie wobec innych, którzy mają mniej zdolności.

Artysta

Bardziej niż inni rzemieślnicy, artyści są zharmonizowani ze swoimi zmysłami, dzięki czemu mają pewne pojęcie o tym, co należy, a co nie, we wszystkich rodzajach dzieł sztuki. Podczas gdy inni są wykwalifikowani w ludziach, narzędziach i rozrywce, artyści mają wyjątkową zdolność pozornie wrodzoną do pracy z subtelnymi różnicami w kolorze, odcieniu, fakturze, aromacie i smaku.

Chociaż artysta często poświęcają swoim kunsztom długie, samotne godziny, są tak samo impulsywni jak inni rzemieślnicy. Nie czekają na rozważenie swoich ruchów, raczej działają tu i teraz, bez planowania lub przygotowań. Akt jest ich mistrzem, a nie odwrotnie. Artyści malują lub rzeźbią, tańczą lub jeżdżą na deskorolce, piszą melodie lub przygotowują przepisy, lub cokolwiek, po prostu dlatego, że muszą. Wspinają się na górę, bo tam jest.

Ta zdolność do zatracenia się w działaniu tłumaczy spektakularne indywidualne osiągnięcia niektórych artystów, a jednak po ich stronie społecznej wykazuje się dobrocią nieporównywalną z innymi typami. Artyści są szczególnie wrażliwi na ból i cierpienie innych i swobodnie współczują cierpiącemu. Niektóre mają niezwykły kontakt z małymi dziećmi, prawie tak, jakby istniała między nimi naturalna więź współczucia i zaufania. Podobną więź można zaobserwować między niektórymi artystami i zwierzętami, nawet dzikimi zwierzętami. Wielu artystów ma instynktowną tęsknotę za naturą, a ona sama wydaje się ich przyjmować.

Mimo, że są liczną grupą społeczną, to mimo wszystko są bardzo trudni do zaobserwowania i dlatego bardzo źle zrozumiani. Najprawdopodobniej trudność wynika z ich skłonności nie wyrażania się werbalnie, ale poprzez dzieła sztuki. Artyści zwykle nie są zainteresowani rozwijaniem umiejętności wystąpień publicznych, a nawet sztuką konwersacji, wolą odczuwać puls życia poprzez dotyk, w mięśniach, w oczach, w uszach, na języku. Nie pomylcie się, kompozytorzy są tak samo zainteresowani, jak inni, dzieleniem się swoim poglądem na świat, a jeśli znajdą medium komunikacji niewerbalnej, jakąś formę sztuki to wyrażą swoją postać dość elokwentnie. Jeśli nie, po prostu pozostają nieznani, a ich cisza pozostawia ich charakter prawie niewidoczny.

Bohater

Bohaterowie mają szeroki zakres i różnorodność emocji oraz wielką pasję do nowości. Często chcą doświadczyć wszystkich znaczących wydarzeń i fascynujących ludzi na świecie, ponieważ z natury lubią podróżować i poznawać świat. Bohaterowie, są najbardziej otwarci spośród idealistów, często nie mogą się doczekać, aby opowiedzieć innym o swoich niezwykłych doświadczeniach. Bohaterowie mogą być niestrudzeni w rozmowach z innymi, dzieląc się własnymi doświadczeniami, rozlewając własne słowa, aby to wszystko wydobyć. I zwykle nie jest to proste opowiadanie, ponieważ bohaterowie często mówią (lub piszą) w nadziei na ujawnienie jakiejś prawdy o ludzkim doświadczeniu lub na motywowanie innych swoimi silnymi przekonaniami. Ich silna wola wypowiadania się na temat problemów i wydarzeń, a także ich nieograniczony entuzjazm i naturalny talent językowy sprawiają, że są najbardziej żywiołowi i inspirujący ze wszystkich typów.

Bohaterowie są niezwykle indywidualistyczni i często dążą do pewnego rodzaju osobistej autentyczności, a zamiar bycia sobą jest zazwyczaj bardzo atrakcyjny dla innych. Jednocześnie bohaterowie mają wyjątkową intuicyjną moc i potrafią powiedzieć, co dzieje się z innymi ludźmi, czytając ukryte emocje i nadając szczególne znaczenie słowom lub czynom. W rzeczywistości bohaterowie stale skanują środowisko społeczne i żadna intrygująca postać lub cichy motyw nie umknie ich uwadze. O wiele bardziej niż inni Idealiści, bohaterowie są zapalonymi i sondującymi obserwatorami ludzi wokół nich i są w stanie intensywnie skoncentrować się na innej osobie. Ich uwaga rzadko jest bierna lub przypadkowa. Wręcz przeciwnie, bohaterowie są zwykle bardziej wrażliwi i czujni, zawsze gotowi na nagłe wypadki, zawsze szukając tego, co jest możliwe.

Bohaterowie są dobrzy wobec ludzi i zwykle mają szeroki zakres osobistych relacji. Są ciepli i pełni energii ze swoimi przyjaciółmi. Są sympatyczni i swobodnie współpracują z kolegami oraz świetnie radzą sobie z pracownikami lub studentami. Są dobrzy w miejscach publicznych i przez telefon, są tak spontaniczni i dramatyczni, że inni lubią przebywać w ich towarzystwie. Bohaterowie to pozytywni, żywiołowi ludzie, a często ich zaufanie do dobroci życia i ludzkiej natury sprawia, że dobre rzeczy się zdarzają.

Doradca

Doradcy mają wyjątkowo silną chęć przyczynienia się do dobrobytu innych i znajdują wielkie osobiste spełnienie w kontaktach z ludźmi, dbając o ich rozwój osobisty, prowadząc ich do realizacji swojego potencjału ludzkiego. Chociaż są zadowoleni z pracy, która wymaga samotności i dokładności, doradcy radzą sobie całkiem nieźle z osobami lub grupami ludzi, pod warunkiem, że osobiste interakcje nie są powierzchowne i że co jakiś czas znajdują trochę czasu prywatnego, żeby następnie naładować akumulatory. Doradcy są życzliwi i pozytywnie nastawieni do innych, są świetnymi słuchaczami i wydają się naturalnie zainteresowani pomaganiem ludziom w ich osobistych problemach. Nie zwykle widoczni przywódcy, doradcy wolą intensywnie współpracować z najbliższymi, szczególnie w trybie jeden do jednego, cicho wywierając wpływ za kulisy.

Doradców jest niewiele, niewiele więcej niż trzy procent populacji, i może być trudna do poznania, ponieważ zwykle nie dzielą się swoimi najgłębszymi myślami lub silnymi reakcjami emocjonalnymi, z wyjątkiem bliskich. Są to osoby bardzo prywatne, o niezwykle bogatym, skomplikowanym życiu wewnętrznym. Znajomi lub koledzy, którzy znają je od lat, mogą odkryć pojawiające się strony, które są zaskoczeniem. Nie dlatego, że doradcy są sprytni lub rozproszeni, ale dlatego że bardzo cenią sobie swoją uczciwość, ale mają tajemnicze, misternie utkane osobowości, które czasem trudno rozgryźć.

Doradcy zwykle pracują efektywnie w organizacjach. Cenią sobie harmonię personelu i dokładają wszelkich starań, aby organizacja działała sprawnie i przyjemnie. Rozumieją i wykorzystują systemy ludzkie w sposób kreatywny oraz są dobrzy w konsultowaniu i współpracy z innymi. Jako pracownicy lub pracodawcy doradcy zajmują się uczuciami ludzi i mogą działać jako koordynatorzy uczuć w organizacji.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 3.51
drukowana A5
za 12.87