E-book
6.83
drukowana A5
15.27
Marksizm kontra liberalizm. Wywiad Herberta George’a Wells i Józefa Stalina

Bezpłatny fragment - Marksizm kontra liberalizm. Wywiad Herberta George’a Wells i Józefa Stalina

Objętość:
24 str.
ISBN:
978-83-8245-507-6
E-book
za 6.83
drukowana A5
za 15.27

Po raz pierwszy opublikowany przez New Century Publisher, Nowy Jork, wrzesień 1937

Herbert George Wells odwiedził Związek Radziecki w 1934 roku i 23 lipca przeprowadził wywiad z Józefem Stalinem. Rozmowę, trwającą od 16:00 do 18:50, nagrał, ówczesny szef Biura Prasowego Komisariatu Spraw Zagranicznych. Tekst wydrukowany w tej broszurze został zatwierdzony przez pana Wellsa.


Wells: Jestem panu bardzo zobowiązany, panie Stalin, za to, że zgodził się pan mnie widzieć. Niedawno byłem w Stanach Zjednoczonych. Odbyłem długą rozmowę z prezydentem Rooseveltem i próbowałem ustalić, jakie są jego główne idee. Teraz przyszedłem do Ciebie, aby zapytać, co robisz, aby zmienić świat …


Stalin: Nie bardzo …


Wells: Wędruję po świecie jako zwykły człowiek i jako zwykły człowiek obserwuję, co się wokół mnie dzieje.


Stalin: Ważni politycy tacy jak ty nie są „zwykłymi ludźmi”. Oczywiście sama historia może pokazać, jak ważny był ten lub inny człowiek publiczny; w każdym razie nie patrzysz na świat jak na „zwykłego człowieka”.


Wells: Nie udaję pokory. Chodzi mi o to, że staram się patrzeć na świat oczami zwykłego człowieka, a nie jako polityk partyjny czy odpowiedzialny administrator. Moja wizyta w Stanach Zjednoczonych podnieciła mój umysł. Stary świat finansów upada; życie gospodarcze kraju jest reorganizowane na nowych kierunkach. Lenin powiedział: „Musimy nauczyć się robić interesy”, naucz się tego od kapitalistów. Dziś kapitaliści muszą się od was uczyć, aby uchwycić ducha socjalizmu. Wydaje mi się, że to, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych, to głęboka reorganizacja, tworzenie gospodarki planowej, czyli socjalistycznej. Ty i Roosevelt zaczynacie od dwóch różnych punktów początkowych. Ale czy nie ma związku w ideach, pokrewieństwa idei, między Waszyngtonem a Moskwą? W Waszyngtonie uderzyło mnie to samo, co tu się dzieje; budują urzędy, tworzą szereg nowych państwowych organów regulacyjnych, organizują od dawna potrzebną służbę cywilną. Ich potrzeba, podobnie jak twoja, to zdolność kierowania.


Stalin: Stany Zjednoczone dążą do innego celu niż ten, do którego dążymy w ZSRR. Cel, do którego dążą Amerykanie, wyrósł z kłopotów gospodarczych, z kryzysu gospodarczego. Amerykanie chcą uwolnić się od kryzysu w oparciu o prywatną działalność kapitalistyczną bez zmiany podstaw ekonomicznych. Próbują zredukować do minimum ruinę, straty spowodowane istniejącym systemem gospodarczym. Tutaj jednak, jak wiecie, w miejsce starej zniszczonej podstawy ekonomicznej została stworzona zupełnie inna, nowa podstawa ekonomiczna. Nawet jeśli Amerykanie, o których wspominasz, częściowo osiągną swój cel, tj. Zredukują te straty do minimum, nie zniszczą korzeni anarchii, która jest nieodłącznym elementem istniejącego systemu kapitalistycznego. Zachowują system gospodarczy, który nieuchronnie musi prowadzić, i nie może nie doprowadzić do anarchii w produkcji. W najlepszym razie nie będzie to kwestia reorganizacji społeczeństwa, nie zniesienia starego systemu społecznego, który wywołuje anarchię i kryzysy, ale ograniczenia niektórych jego złych cech, ograniczenia niektórych jego ekscesów. Być może subiektywnie Amerykanie myślą, że reorganizują społeczeństwo; obiektywnie jednak zachowują obecną podstawę społeczeństwa. Dlatego obiektywnie nie będzie reorganizacji społeczeństwa. ci Amerykanie myślą, że reorganizują społeczeństwo; obiektywnie jednak zachowują obecną podstawę społeczeństwa. Dlatego obiektywnie nie będzie reorganizacji społeczeństwa. ci Amerykanie myślą, że reorganizują społeczeństwo; obiektywnie jednak zachowują obecną podstawę społeczeństwa. Dlatego obiektywnie nie będzie reorganizacji społeczeństwa.


Nie będzie też gospodarki planowej. Co to jest gospodarka planowa? Jakie są jego atrybuty? Gospodarka planowana próbuje znieść bezrobocie. Przypuśćmy, że przy zachowaniu systemu kapitalistycznego możliwe jest zmniejszenie bezrobocia do pewnego minimum. Ale z pewnością żaden kapitalista nigdy nie zgodziłby się na całkowite zniesienie bezrobocia, zniesienie rezerwowej armii bezrobotnych, której celem jest wywarcie presji na rynek pracy, zapewnienie podaży taniej siły roboczej. Oto jeden z zysków w „gospodarce planowej” społeczeństwa burżuazyjnego. Co więcej, gospodarka planowa zakłada wzrost produkcji w tych gałęziach przemysłu, które wytwarzają dobra, które są szczególnie potrzebne masom. Ale wiecie, że ekspansja produkcji w kapitalizmie odbywa się z zupełnie innych powodów, że kapitał napływa do tych gałęzi gospodarki, w których stopa zysku jest najwyższa. Nigdy nie zmusisz kapitalisty do poniesienia straty dla siebie i zgodzenia się na niższą stopę zysku w celu zaspokojenia potrzeb ludzi. Bez pozbycia się kapitalistów, bez zniesienia zasady własności prywatnej środków produkcji, niemożliwe jest stworzenie gospodarki planowej.


Wells: Zgadzam się z większością tego, co powiedziałeś. Chciałbym jednak podkreślić, że jeśli kraj jako całość przyjmie zasadę gospodarki planowej, jeśli rząd stopniowo, krok po kroku zacznie konsekwentnie stosować tę zasadę, to w końcu zostanie zniesiona oligarchia finansowa i socjalizm. w anglosaskim znaczeniu tego słowa. Wpływ idei „Nowego Ładu” Roosevelta jest najpotężniejszy i moim zdaniem są to idee socjalistyczne. Wydaje mi się, że zamiast podkreślać antagonizm między dwoma światami, powinniśmy w obecnych okolicznościach dążyć do ustalenia wspólnego języka dla wszystkich sił konstruktywnych.


Stalin: Mówiąc o niemożliwości urzeczywistnienia zasad gospodarki planowej przy zachowaniu ekonomicznych podstaw kapitalizmu, nie chcę wcale umniejszać wybitnych cech osobistych Roosevelta, jego inicjatywy, odwagi i determinacji. Niewątpliwie Roosevelt wyróżnia się jako jedna z najsilniejszych postaci spośród wszystkich kapitanów współczesnego kapitalistycznego świata. Dlatego jeszcze raz chciałbym podkreślić, że moje przekonanie, że gospodarka planowa jest niemożliwa w warunkach kapitalizmu, nie oznacza, że mam jakiekolwiek wątpliwości co do osobistych możliwości, talentu i odwagi prezydenta Roosevelta. Ale jeśli okoliczności są niesprzyjające, najbardziej utalentowany kapitan nie może osiągnąć celu, o którym mówisz. Teoretycznie oczywiście możliwość maszerowania stopniowo, krok po kroku, w warunkach kapitalizmu nie jest wykluczone osiągnięcie celu, który nazywacie socjalizmem w anglosaskim znaczeniu tego słowa. Ale czym będzie ten „socjalizm”? W najlepszym razie, okiełznując w pewnym stopniu najbardziej nieokiełznanych indywidualnych przedstawicieli kapitalistycznego zysku, pewien wzrost stosowania zasady regulacji w gospodarce narodowej. To wszystko bardzo dobrze. Ale gdy tylko Roosevelt lub jakikolwiek inny kapitan we współczesnym burżuazyjnym świecie podejmie się czegoś poważnego przeciwko fundamentom kapitalizmu, nieuchronnie poniesie całkowitą klęskę. zniechęcając do pewnego stopnia najbardziej nieokiełznanych indywidualnych przedstawicieli kapitalistycznego zysku, pewien wzrost stosowania zasady regulacji w gospodarce narodowej. To wszystko bardzo dobrze. Ale gdy tylko Roosevelt lub jakikolwiek inny kapitan we współczesnym burżuazyjnym świecie podejmie się czegoś poważnego przeciwko fundamentom kapitalizmu, nieuchronnie poniesie całkowitą klęskę. zniechęcając do pewnego stopnia najbardziej nieokiełznanych indywidualnych przedstawicieli kapitalistycznego zysku, pewien wzrost stosowania zasady regulacji w gospodarce narodowej. To wszystko bardzo dobrze. Ale gdy tylko Roosevelt lub jakikolwiek inny kapitan we współczesnym burżuazyjnym świecie podejmie się czegoś poważnego przeciwko fundamentom kapitalizmu, nieuchronnie poniesie całkowitą klęskę.


Banki, przemysł, duże przedsiębiorstwa, duże gospodarstwa rolne nie są w rękach Roosevelta. Wszystko to jest własnością prywatną. Koleje, flota kupiecka, wszystko to należy do prywatnych właścicieli. I wreszcie armia wykwalifikowanych robotników, inżynierów, techników, oni również nie są pod dowództwem Roosevelta, lecz są pod dowództwem prywatnych właścicieli; wszyscy pracują dla prywatnych właścicieli. Nie wolno nam zapominać o funkcjach państwa w burżuazyjnym świecie. Państwo jest instytucją, która organizuje obronę kraju, organizuje utrzymanie „porządku”; jest to aparat do pobierania podatków. Państwo kapitalistyczne niewiele zajmuje się ekonomią w ścisłym tego słowa znaczeniu; ta ostatnia nie znajduje się w rękach państwa. Wręcz przeciwnie, państwo jest w rękach gospodarki kapitalistycznej. Dlatego obawiam się, że mimo całej swojej energii i umiejętności Roosevelt nie osiągnie celu, o którym wspominasz, jeśli rzeczywiście taki jest jego cel. Być może w ciągu kilku pokoleń uda się nieco zbliżyć do tego celu; ale osobiście uważam, że nawet to nie jest bardzo prawdopodobne.


Wells: Być może ja wierzę silniej w ekonomiczną interpretację polityki niż ty. Ogromne siły zmierzające do lepszej organizacji, lepszego funkcjonowania wspólnoty, czyli socjalizmu, zostały uruchomione przez inwencję i nowoczesną naukę. Organizacja i regulacja indywidualnych działań stały się koniecznością mechaniczną, niezależnie od teorii społecznych. Jeśli zaczniemy od kontroli państwa nad bankami. a następnie wraz z kontrolą transportu, przemysłu ciężkiego, przemysłu w ogóle, handlu itd., taka wszechogarniająca kontrola będzie równoważna państwowej własności wszystkich gałęzi gospodarki narodowej. To będzie proces socjalizacji. Socjalizm i indywidualizm nie są przeciwieństwami jak czerń i biel. Między nimi jest wiele etapów pośrednich. Istnieje indywidualizm, który graniczy z rozbojem, jest dyscyplina i organizacja, które są odpowiednikiem socjalizmu. Wprowadzenie gospodarki planowej zależy w dużej mierze od organizatorów gospodarki, od zdolnej inteligencji technicznej, która krok po kroku da się przestawić na socjalistyczne zasady organizacyjne. I to jest najważniejsze. Ponieważ organizacja jest ważniejsza od socjalizmu. To jest ważniejszy fakt. Bez organizacji idea socjalistyczna jest zwykłą ideą. można przekształcić w socjalistyczne zasady organizacji. I to jest najważniejsze. Ponieważ organizacja jest ważniejsza od socjalizmu. To jest ważniejszy fakt. Bez organizacji idea socjalistyczna jest zwykłą ideą. można przekształcić w socjalistyczne zasady organizacji. I to jest najważniejsze. Ponieważ organizacja jest ważniejsza od socjalizmu. To jest ważniejszy fakt. Bez organizacji idea socjalistyczna jest zwykłą ideą.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 6.83
drukowana A5
za 15.27