E-book
6.01
drukowana A5
22.01
Jak zostać dobrym kierownikiem i jak poznać przyszłego kierownika wśród pracowników?

Bezpłatny fragment - Jak zostać dobrym kierownikiem i jak poznać przyszłego kierownika wśród pracowników?


5
Objętość:
37 str.
ISBN:
978-83-8155-552-4
E-book
za 6.01
drukowana A5
za 22.01

Edgar Enderson

Menchester

12.12.2018r.

Szanse są takie, że w twoim zespole jest kilku świetnych liderów, którzy nie są jeszcze na stanowiskach managera. Niektóre z nich mogą już przyjąć rolę kierowniczą bez tytułu własności, podczas gdy inne mogą wykazywać subtelne oznaki, że mają to, czego potrzeba do poprowadzenia zespołu.

Podobnie jak niewłaściwe zatrudnienie jest kosztowne, tak samo jest z niewłaściwą promocją — więc mając to na uwadze, poprosiłem znajomych przedsiębiorców o ujawnienie pewnych znaków tego, że członek zespołu jest gotów podjąć kierowniczą rolę oraz podjąłem tego trudu, aby spisać podstawowe wymagania oraz cechy charakteru jakie powinien posiadać przyszły kandydat na kierownika.

15 znaków jakie daje Twój pracownik, gdy jest gotowy zostać kierownikiem

1. Zmieniają słownictwo z „moje” na „nasze”.

Przejście z pracownika do menedżera ma miejsce, gdy członkowie zespołu uderzą w punkt krytyczny. Zwykle zaczyna się rozumieć punkt widzenia menedżera. Szukaj subtelnych zmian w zachowaniu członka zespołu. Może to być prosty wybór słów. Pracownik może używać terminu „ja”, „mój” lub „ja”. Jednak ci, którzy są gotowi przyjąć rolę kierowniczą, mogą wybrać takie słowa, nasz zespół, nasze zadania. Skupiając się na całej firmie, a nie myśląc wyłącznie o sobie. Taka osoba widać, że podchodzi do wypełniania swoich obowiązków całościowo. Daje tym do zrozumienia, że obchodzą ja zadania i problemy całej firmy oraz zespołu.


2. Udowadniają, że potrafią sami sobie radzić.

Jednym z kluczowych wskaźników, że pracownik naprawdę ma predyspozycje kierownicze, jest to, kiedy wymagają one coraz mniej czasu na zarządzanie. Wiedzą, co należy zrobić i upewnić się, że tak się stanie, uczą się dostrzegać możliwości i koordynować działania, aby je wykorzystać. Jedynym sposobem, w jaki ktoś może kiedykolwiek mieć nadzieję, że zostanie menedżerem, jest to, czy potrafią sami sobie poradzić, a to jest typowy dowód na to, że są gotowi.


3. Oni zwracają uwagę na innych.

Jeśli pracownik jest zaniepokojony sukcesem swojego współpracownika tak samo jak jego własnym projektem grupowym, jest to zazwyczaj bardzo dobry znak, że mamy zawodnika zespołowego, który chce, aby inni odnosili sukcesy. Świetni menedżerowie są bezinteresownymi liderami, którzy chcą, aby jednostka odniosła sukces razem, dla niego nie liczy się własny sukces, ale rozwój i dobra renoma firmy w której pracują.


4. Biorą odpowiedzialność.

Znakiem przywódcy gotowego do podjęcia roli kierowniczej jest umiejętność wzięcia odpowiedzialności za siebie i cały zespół. Ludzie, których prowadzisz, da ci szacunek, jeśli jesteś właścicielem swoich decyzji, niezależnie od wyniku.


5. Oni naprawdę chcą to wziąć.

To jest bardzo proste. Najważniejszym znakiem jest to, że chcą pełnić rolę kierowniczą i proszą o nią.


6. Oni przewyższają oczekiwania.

Znakiem dobrego przywódcy jest to, że wykraczają one poza oczekiwania, które nakłada im firma. Kiedy w naturalny sposób widzisz, że prowadzą innych w całej swojej pracy. kiedy przewyższają oczekiwania we wszystkim, co robią oznacza to że najwyższy czas na awans. Zapewne nie chcesz stracić takiego pracownika dla kogoś, kto jest gotów dać im awans.


7. Oni opanowali swoje techniczne rzemiosło.

Gdy członkowie zespołu opanują swoje umiejętności techniczne, jednak zanim się znudzą zaczynamy odkrywać ich zainteresowanie prowadzeniem innych. Niektórzy ludzie są zadowoleni ze swojej roli indywidualnego współtwórcy i nie ma w tym nic złego. Inni jednak pragną okazji, które przynoszą nowe wyzwania.


8. Już sobie radzą, nie zdając sobie z tego sprawy.

Kiedy członek personelu jest gotowy do pełnienia roli kierowniczej, już przejął rolę kierowniczą, nie zdając sobie z tego sprawy. Często pomagają innym pracownikom w planach biznesowych, udzielają porad, jak radzić sobie z trudnym klientem lub sprawiają, że nowy pracownik jest mile widziany. Kiedy ktoś naprawdę chce być w tej roli, robi to nawet nie próbując, bo po prostu to lubi.


9. Wykraczają poza zakres wykonywanych zadań.

Jest to bardzo wymowne, gdy ktoś robi wszystko, co powyżej, wypełniając wymagane zadania i zapewniając, że wszystko jest skutecznie koordynowane z zespołem. Jeśli mają naturalne powinowactwo do tego rodzaju koordynacji, prawdopodobnie dobrze pasują do roli kierowniczej.


10. Pokazują pomysłowość.

Świetny menedżer to osoba, która nie tylko zarządza istniejącymi zadaniami, ale także inicjuje tworzenie lub usprawnianie nowych zadań i procesów z korzyścią dla firmy. Potencjalni menedżerowie, którzy demonstrują te cechy, wykazują także pomysłowość i krytyczne myślenie w codziennym życiu, co oznacza, że są gotowi wziąć na siebie więcej obowiązków.


11. Szukają rozwiązań.

Zawsze szuka swojego zespołu, który przyniesie mu rozwiązanie zamiast problemów. Dobry kierownik zrozumie i opanuje tę formę sztuki.


12. Pomagają innym.

Kiedy członkowie zespołu podchodzą do pewnej osoby z pytaniami, to jest wskazówka. Kiedy ta osoba ma odpowiedź lub obiecuje szukać i dostarczyć odpowiedź, są dobrymi kandydatami, aby przejść do zarządzania. Kiedy pomagają innym członkom zespołu i wciąż wykonują swoją własną pracę, widać, że będzie z niego dobry kierownik.


13. Pokazują własność.

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 6.01
drukowana A5
za 22.01