E-book
4.1
drukowana A5
11.38
Jak napisać skuteczny wniosek o alimenty na małoletnie i dorosłe dziecko

Bezpłatny fragment - Jak napisać skuteczny wniosek o alimenty na małoletnie i dorosłe dziecko


5
Objętość:
17 str.
ISBN:
978-83-8126-381-8
E-book
za 4.1
drukowana A5
za 11.38

Adrian Ciepał

Wadowice

20.02.2019r.

Warto wiedzieć

Fakt dobrowolnego płacenia alimentów nie wyklucza wystąpienia z pozwem do sądu. To zrozumiałe, że istnieją sytuacje, gdy nasze zaufanie może być ograniczone i wolimy mieć tytuł wykonawczy, Nawet po to, by trzymać je w szufladzie na wszelki wypadek.

Natomiast w takiej sytuacji, nie dostaniemy zabezpieczenia na czas trwania sprawy, zwłaszcza jeśli wpłaty są regularne i w stałej wysokości.

Fakt, że pozwany płaci dobrowolnie określoną kwotę oznacza natomiast, że stać go na tyle, ile płaci. Sąd bierze to pod uwagę.

Należy również pamiętać, że pozbawienie rodzica władzy rodzicielskiej nie ma wpływu na zakres praw i obowiązków niewchodzących w zakres tej władzy. Dziecko nadal pochodzi od tego rodzica, w związku z tym ciąży na nim obowiązek alimentacyjny względem dziecka, może ono po nim dziedziczyć oraz zachowuje prawo do osobistej z nim styczności.

Rodzice często myślą, że rezygnując z praw do dziecka, rezygnują jednocześnie z płacenia alimentów na nie. Nic bardziej mylnego. Pozbawienie praw rodzicielskich w żaden sposób nie zwalnia od obowiązku alimentacji.

Podstawą ustalenia zakresu obowiązku alimentacyjnego są usprawiedliwione potrzeby uprawnionego do alimentów dziecka oraz możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego do nich rodzica. Dlatego obowiązek alimentacyjny rodziców wobec dzieci trwa — pomimo ich pełnoletności — aż do czasu, kiedy same będą w stanie samodzielnie się utrzymać, a ich dochody wystarczą na pokrycie kosztów utrzymania. A więc do momentu, kiedy dziecko ukończy szkołę, zdobędzie zawód, znajdzie pracę. Możliwość samodzielnego utrzymania się jest podstawowym wyznacznikiem prawa do alimentów dla dziecka i nie jest ograniczona żadnym terminem.

Jeżeli jednak dziecko pełnoletnie nie przykłada się do nauki, zaniedbuje studia, czy przeciąga czas nauki, to obowiązek rodziców do dalszego dostarczania środków utrzymania i wychowania może ustać. Także wtedy, kiedy dziecko nie dokłada starań, aby samodzielnie utrzymać się, a więc niechętnie szuka pracy. lub w ogóle nie zamierza podejmować się żadnej pracy. To gwarantuje nowelizacja kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, łagodząc ciężar utrzymania tych dzieci, które mogłyby utrzymać się same, ale z różnych powodów nie podejmują wystarczających działań. Natomiast rodzic może uchylić się od świadczeń alimentacyjnych dla pełnoletniego dziecka, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla niego uszczerbkiem. Nie ma jednak w polskim prawie jednolitych kryteriów definiujących pojęcie „nadmiernego uszczerbku”, dlatego też jedynie sąd może indywidualnie ocenić sytuację materialną rodzica i orzec, czy ma on obowiązek dalszego płacenia alimentów, czy też nie.

Wzór wniosku o alimenty na dziecko

Pozew o alimenty na małoletnie dziecko

…………………….. (miejscowość, data)

Sąd Rejonowy w …………………….. Wydział …………………….. Adres: ……………………..

Powód: małoletni(-a) … PESEL: … (imię i nazwisko dziecka)

zastąpiony przez matkę/ojca … PESEL: …

oboje zam. … (adres zamieszkania)

Pozwany(-a): …, zam. … (imię i nazwisko) (adres zamieszkania)

Wartość przedmiotu sporu: … zł. (należy podać roczną wartość alimentów mnożąc ich miesięczną wartość przez 12 miesięcy)

Pozew o alimenty

W imieniu małoletniego(-j) powoda(-ki) wnoszę o:

1) zasądzenie od pozwanego(-j) … na rzecz małoletniego(-j) … tytułem alimentów kwoty … zł miesięcznie, płatnej do rąk matki/ojca małoletniego(-j) … poczynając od dnia …; płatnej do … -go dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w przypadku opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat; 2) wydanie wyroku zaocznego w przypadku nie stawienia się pozwanego(-j) na rozprawę; 3) nadanie wyrokowi klauzuli natychmiastowej wykonalności; 4) zasądzenie od pozwanego(-ej) kosztów procesu.

Uzasadnienie

Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 4.1
drukowana A5
za 11.38