E-book
13.65
drukowana A5
50.9
Głos na Króla Królów (Śpiewnik)

Bezpłatny fragment - Głos na Króla Królów (Śpiewnik)


Objętość:
256 str.
ISBN:
978-83-8221-732-2
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 50.9

Abba-Ojcze (Ty wyzwoliłeś nas, Panie)

1. Ty wyzwoliłeś nas, Panie, z kajdan i samych siebie,

a Chrystus, stając się bratem, nauczył nas wołać do Ciebie:


Ref. Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze! Abba-Ojcze!


2. Bo Kościół jak drzewo życia, w wieczności zapuszcza korzenie,

przenika naszą codzienność, i pokazuje nam Ciebie.


3. Bóg hojnym Dawcą jest życia, On wyswobodził nas z śmierci

i przygarniając do siebie — uczynił swoimi dziećmi.


4. Wszyscy jesteśmy braćmi, jesteśmy jedną rodziną.

Tej prawdy nic już nie zaćmi — i teraz jest jej godzina.

Abba, Ojcze tchnij

1. Abba, Ojcze tchnij w nas Ducha, Jezu, chwała Ci.


Ref: Chwała, Alleluja, Jezu, chwała Ci!


2. Ja dam wszystkim wodę życia …

3. Gdy Mnie szukasz, to Mnie znajdziesz …

4. Tylko w ciszy Mnie usłyszysz …

5. Przyjdźcie dzieci, Jam jest Prawdą …

6. Jam Wasz Pasterz, was powiodę …

7. Pokój Mój wam dzisiaj daję …

Abyśmy byli jedno

1. Abyśmy byli jedno, błagamy Cię Ojcze nasz /2x


Ref: Uczyń wszystkich nas narzędziem Twego pokoju,

Aby miłość Twa mieszkała w każdym z nas.


2. Zachowaj nas od złego, …

Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce

1. Patrzę na ptaki i lilie polne,

widzę, jak Ojcze troszczysz się o nie;

tylko my, ludzie, na Twojej ziemi

nie potrafimy chlebem się dzielić.


Ref. Abyśmy byli jedno, podajmy sobie ręce.

Abyśmy byli razem i jedno mieli serce.

Dzielmy się chlebem, dzielmy się niebem;

Niech się odmieni, niech się odmieni oblicze ziemi, tej ziemi.


2. Przymnóż nam wiary i odmień serca

niechaj zapłonie ogień braterstwa;

i niech już przyjdzie na ludzką ziemię

oczekiwane wciąż nowe plemię.


Ref. Abyśmy byli jedno…


3. O ludzie, bracia, do was wołamy —

niech się zakończą grzechów rozłamy

i w ocalonym rodzinnym domu

obdzielmy siebie znakiem pokoju.


Ref. Abyśmy byli jedno …


4. O Chryste, Królu przyszłego wieku

niechaj blask prawdy w każdym człowieku

uczyni jedno ludzkie wyznanie —

żeś Ty nam Bogiem, żeś Ty nam Panem.


Ref. Abyśmy byli jedno …

Ach, kim ty jesteś człowieku

1. Wracałem już z połowu, a sieci chude z głodu,

Ten człowiek stał na brzegu, wypłynąć kazał znów.

Gdy zarzuciłem sieci, wsłuchany w Jego słowa,

Ja nie wiem, w jaki sposób, że ryb tam było w brud.


Ref: Ach, kim ty jesteś człowieku, że mocne są Twe słowa,

Że moc jest w Twoich dłoniach, że idziesz w imię Boga.


2. Poszedłem wtedy za nim, wesele było w Kanie,

Tam z dzbanów pełnych wody dał wino parze młodej.

Niejeden raz, gdy szliśmy, gdzieś ślepiec o grom błagał,

On wtedy jednym słowem ślepemu wracał wzrok.


3. Widziałem też tłum głodnych, jak o kęs chleba łkał,

Najedli się do syta, choć pięć bochenków dał.

I szedłem też po wodzie tak, jak szedł do mnie On,

Zwątpiłem, zacząłem tonąć, On podał mi swą dłoń.


4. Gdy w Pasche jadł wieczerzę, powiedział łamiąc chleb,

Że to jest Jego ciało, a wino to Jego krew.

A potem się Go zaparłem, widziałem jak dźwigał krzyż.

Tak gorzko, gorzko płakałem i On wybaczył mi.


5. Widziałem Go dnia trzeciego i w wieczerniku też był,

A gdy wstępował w niebo, otuchy nam dodał i sił,

A potem coś się stało, szum z nieba i ognia błysk

I odtąd mnie ludzie pytaja, pytają mnie ludzie do dziś:

Ach, mój niebieski Panie

1. Ach, mój niebieski Panie, Boże wszechmogący.

W jedyności Trójce Świętej wiecznie królujący.


2. Znając dobroć takową któżby się nie cieszył,

Ku Panu tak łaskawemu któżby się nie spieszył.


3. Raczyż mi być miłościw, wszak Syna twojego
Nadroższa śmierć nagrodziła winę mnie grzesznego.


4. I racz już we mnie ducha odnowić prawego
Abym chodził w niewinności żywota świętego.


5. Cieszyż w nadziei świętej duszę mą troskliwą,

A ugruntuj Duchem swoim we mnie wiarę żywą.


6. Kryste Zabawicielu nasz, u Ojca wiecznego
Swą przyczyną na wszelki czas ratuj służkę swego.


7. Jać się tobie w moc dawam i z duszą, i z ciałem.

Boś ty sam jest Pan nad Pany na wiek wiekom. Amen.

Adeste, fideles, laeti triumfantes

1. Adeste, fideles, laeti triumfantes

Venite, venite in Bethleem.

Natum videte Regem Angelorum:


Ref: Venite, adoremus, venite adoremus,

venite adoremus Dominum!


2. Deum de Deo, Lumen de Lumine,

Gestant puellae viscera,

Deum verum, Genitum non factum. Venite, adoremus…


3. Aeterni Parentis splendorem aeternum

Velatum sub carne videbimus:

Deum infantem, pannis involutum, Venite, adoremus…


4. Pro nobis egenum et foeno cubantem

Piis foveamus amplexibus:

Sic nos amantem quis non redamaret? Venite, adoremus…


5. Qui foeno iacebat panis speciebus,

Pro nobis effectus Emmanuel.

Sic nos amantem, quis non redamaret? Venite, adoremus…


6. Cantet nunc „Io!” chorus angelorum;

Cantet nunc aula caelestium:

„Gloria in excelsis Deo!” Venite adoremus…


7. Ergo qui natus Die hodierna,

Jesu tibi sit gloria!

Patris aeterni Verbum caro factum. Venite, adoremus…


8. En grege relicto, humiles ad cunas

Vocati pastores appropriant;

Et nos ovanti gradu festinemus; Venite, adoremus…


9. Stella duce, Magi, Christum adorantes,

Aurum, thus et myrrham dant munera.

Jesu infanti corda praebeamus; Venite, adoremus…

Adoramus Te Christe

Adoramus Te Christe Benedicimus Tibi

Quia per crucem Tuam Redemisti mundum (2x)

A ja w Panu

A ja w Panu

Będę się radował, będę się weselił

Będę się radował


A ja w Panu

Będę się radował, będę się weselił

Będę się radował mimo wszystko

A ja jaj a ja jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, jaj, ja: Alleluja!

Albowiem tak Bóg

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna Jednorodzonego dał,

Aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz życie wieczne miał.

Lecz by mógł żyć na wieki, by mógł żyć na wieki. /2x

Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja

Ref.: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja!


1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach,

na wysokościach cześć niech oddadzą,

wielbijcie Pana, duchy niebieskie,

wielbicie Pana, Jego zastępy.


2. Słońce, księżycu, wielbijcie Pana,

gwiazdy świecące wielbijcie Pana,

niebiosa niebios, wielbijcie Pana,

wody podniebne wielbijcie Pana!


3. Niech wszyscy wielbią Imię Pana,

bo Jego Słowo stwarza wciąż wszystko,

bo tylko Jego Imię jest wzniosłe,

niechaj na wieki brzmi Jego chwała!


4. On daje siłę swemu ludowi,

z prochu podnosi swoich przyjaciół,

jest Bogiem bliskim dla Izraela,

swoich wybranych On sam umacnia.


5. Niech zabrzmi chwała Ojcu, co stwarza,

Jego Synowi, który jest Panem,

Duchowi, który w nas zamieszkuje,

przez wszystkie wieki wieków. Amen!

Alleluja, Alleluja

Ref: Alleluja, Alleluja, Amen Amen, Alleluja!

1. Pokłońmy się przed Nim — On naszym Panem jest

Pokłońmy się przed Nim — On naszym Panem jest

Pokłońmy się przed Nim — On naszym Panem,

Amen Amen, Alleluja!

2. Radujmy się bracia — On naszym Panem jest

Radujmy się siostry — On naszym Panem jest

Radujmy się wszyscy — On naszym Panem,

Amen Amen, Alleluja!

3. Posyła nam Ducha — On naszym Panem jest

Posyła nam Ducha — On naszym Panem jest

Posyła nam Ducha Swego — On naszym Panem,

Amen Amen, Alleluja!

4. Chrystus do nas powróci — On naszym Panem jest

Chrystus do nas powróci — On naszym Panem jest

On do nas powróci — On naszym Panem,

Amen Amen, Alleluja!

A — a — a alleluja

A — a — a alleluja Ho — ho — ho hosanna

Mój Pan kocha mnie, Jego radość jest w sercu mym

A-a-a-alleluja!

A-a-a-alleluja! On jest Światłem, On jest Drogą,

Prawdą, Życiem! Jezus Panem jest!

Alleluja, Bogu cześć

1. Alleluja, Bogu cześć, Tobie chwałę pragniemy wciąż nieść.

Ojca chwalą ptaki, drzewa, więc i ty z nami zaśpiewaj

Tę radosną chwały pieśń, Alleluja.


Ref. Alleluja, miłość Twa, Jak blask słońca nad nami wciąż trwa.

Alleluja,

niech biją Ci dzwony, niech wielbi Cię cały świat, Alleluja.


2. Alleluja, dzień za dniem, Alleluja, wciąż Twoim być chcę.

Chcę być wolny Twą wolnością, by Ci śpiewać szczerze, prosto,

Żeby zawsze kochać Cię, Alleluja.


3. Alleluja, pójdźmy wraz, Alleluja, Pan będzie wśród nas.

Gdy się serca złączą w jedno każdy swą piosenkę biedną,

W święty włączy wielki chór, Alleluja.

Alleluja, chwalcie Pana

1. Alleluja, chwalcie Pana u świątyni bram,

Chwalcie Go na niebiosach pośród gwiazd.

Chwalcie Go za wielkie dzieła Jego rąk,

Chwalcie Go za potężną Jego moc.


Ref: Wszystko co żyje niech sławi Go, Alleluja /x2


2. Chwalcie Pana dźwiękiem rogu, chwalcie Go

Chwalcie Go na cytrze i na harfie.

Chwalcie Go na bębnach, chwalcie tańcem,

Dźwięczcie struny — niech zaśpiewa flet.

Alleluja glory alleluja

1. Alleluja glory alleluja chwalmy Go

Alleluja glory alleluja chwalmy Go

Alleluja glory alleluja chwalmy Go

Alleluja glory alleluja


2. Chwalmy Pana chwalmy na niebiosach Chwalmy Go

Chwalmy Pana na wysokościach Chwalmy Go

Chwalmy Pana w jego świątyni Chwalmy Go

Chwalmy Pana za potężne czyny


Powt. 1: Alleluja glory alleluja chwalmy Go

Alleluja glory alleluja chwalmy Go

Alleluja glory alleluja chwalmy Go

Alleluja glory alleluja chwalmy Go

Alleluja Panem jest

Ref: Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!

Panem jest, (Panem jest), Panem jest, {Panem jest),

Jezus moim Panem jest.

Alleluja, (alleluja), alleluja, (alleluja)!

Panem jest, (Panem jest}, Panem jest, (Panem jest),

Jezus moim Panem jest. Alleluja! Jezus Panem jest.


2. Królem jest…

3. Zbawcą jest…

Alleluia, Sing Alleluia…

Alleluia, Sing Alleluia…

Oh Christ was born this day in the city of David, Born this day to be our Lord and Savior, Born this day, so let us sing our praises, Born this day, Allelu.


Born a king in a manger this glorious night. Let us sing with one voice our glad some delight.


Now all people on earth should be joyful; Sing ye Alleluia. Christ our Savior was born in a manger; Sing ye Alleluia


Alleluia, Alleluia, Alleluia…

Oh Christ was born this day in the city of David, Born this day to be our Lord and Savior, Born this day, so let us sing our praises, Born this day, Allelu.

Alleluia Slava Tiebie Boze

Alleluia Slava Tiebie Boze

Alleluija, alleluija, alleluija, slava tebje Boze!

Alleluija, alleluija, alleluija, slava tebje Boze!

Alleluja, wznoś pod niebo głos

Alleluja, wznoś pod niebo głos, Pan dał chleba moc, alleluja.


Jezus Pan komunią dla nas, co dzień staje się,

On rozrywa grzechu pęta złe.

Cóż uczyni mi człowiek, kiedy ze mną Pan,

Bóg podnosi, podtrzymuje mnie.

Amen — jak Maryja

1. Kiedy ci smutno i nic nie wychodzi, mów:


Ref: Amen — jak Maryja x2

Amen — widocznie Bóg tak chce.

Tak jak Maryja (i Józef)

Wypełniaj wolę Boga (jedyną)

I zanieś tam swój uśmiech (i serce)

Gdzie często płyną łzy (ho ho ho ho).


2. Kiedy w twym sercu, nic więcej prócz bólu, mów:

Amen — jak Maryja …


3. Kiedy ci szydzą i kiedy się śmieją, mów: Amen — jak Maryja…

Ani brat mój, ani siostra

1. Ani brat mój, ani siostra, tylko Panie ja

muszę więcej modlić się(2x).


Ref: Tak ja, tak ja, tak Panie ja muszę więcej modlić się(2x).


2. Ani ojciec, ani matka…

3. Ani Bolek, ani Lolek…

4. Ani Jacek, ani Placek…

5. Ani gość mój, ani sąsiad…

Anielską pieśń dzwon grał

1. Anielską pieśń dzwon grał, cześć Marii wdzięcznie głosił,

serc ludzkich jękiem łkał, na ziemię zejść Ją prosił.


Refren: Ave, ave, ave, ave Maria!

Zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś, zdrowaś Maryjo!


2. Maryja słyszy dźwięk, na ziemię wnet przychodzi:

uciszyć biednych jęk i gorzki ból osłodzić.


3. Do massabielskich skał dziewczynka po drwa śpieszy,

cud przez nią stać się miał, Bóg wybrał ją wśród rzeszy.


4. Od białych, groźnych skał niezmierna jasność płynie,

wiatr dziwny głośno wiał ku klęczącej dziewczynie.


5. Bernadce serce drży, rumieńcem płoną lica,

bo blask jak słońce lśni, gdzie zjawia się Dziewica.


6. Bernadka patrzy w Nią, różaniec w rękę bierze,

Niebieską Panią swą pozdrawia rzewnie, szczerze.


7. Skończyła modły swe, radością płoną lica,

wtem nagle, jak we mgle, z ócz znika jej Dziewica.


8. Wróć, Pani, do mnie, wróć, nie mogę żyć bez Ciebie;

z mej duszy smutek zrzuć, o pomnij na mnie w niebie.

Armia Pana

Słyszę już armii Pana głos, Słyszę już armii Pana głos.

Słyszę armii głos, słyszę Pana głos,

To idzie armia Pana, To idzie armia Pana, To idzie armia Pana,

uwielbiając Go.

A spis Bartek

1. Banek. A spis Bartek, Symek, Wojtek, Maciek, Walek, Tomek, Kuba, Stachu? Ozwij-ze się przecie ktury z was, bo umrę od wielkiego strachu. Ono cuś takiego, jak słońce jasnego, Świeci na niebie.


2. Wojtek. Obezyś spał, cego wrzescys, cy cię pono niefortuna łupi, — Spis a gadas, marzy ci się lada Judas, a ty bajes głupi: — Zeć się cuś zjawiło, znać ci się przyśniło, żeś widział słońce.


3. Banek. Oj nie spięć ja muj Wojtalu, ani tez lada cego prawię, — Juz to chwila jak nie przez sen światłość widzę, lec na scernym jawie: — Słusę i śpiewanie i prześlicne granie, hań za gurecką.


4. Wojtek. Nie pleć plotka, nie budź drugich, tak ci się to cusi przywidziało, — Ktuzby śpiewał? sowy krzycą, wilkuw się tez znać dość nazbiegało: — I tak się im ocy przy pochmurnej nocy, błysną jak świecki.


5. Banek. Nie sowyć to, ani wilcy, znam ja wilkuw, znam dobrze i sowy, — Pojrzyj jeno muj Wojtalu, jakieś summy, tylko podnieś głowy, — A przypatrz się łonie ktura w onej stronie, okryła niebo.
Wojtek. Gdziez ta łuna?


6. Banek. Oo widzis jak się niebo łyska bez przestanku. — Wojtek. Prawdęć muwis, widzę ale cuz to z tego będzie miły Banku? — Pudźmy ztąd bo trwoga, pobudźmy dla Boga i drugich bratkuw.


7. Banek z Wojtkiem. Gwałtu! gwałtu! niebo gore, cy się pono świat zajął bratkowie, — Przebug wstańce a cem prędzej uciekajcie, bo idzie o zdrowie: — Jeśli nie wstaniecie, wsyscy poginiecie, prec do jednego.


8. Walek, Maciek. Cuz to, cuz to, gore kędyś, prawciez cy się co gdzie złego stało? — Wojtek. Patrzcie jeno, kto z was widział, zeby niebo tak kiedy gorzało: — Przeto uciekajwa, bracia postradajwa, juz i tych owiec.


9. Walek. Stujcie bracia, gdzie chcecie iść? a bydełko jako zostawiemy? — Dyć pociekajcie, az wprzud co to są za dziwy, dobrze zrozumiemy: — Oto się nasego Bartosa starego spytajmy, co to.


10. Miły Bartos, ty najlepiej mozes wiedzieć jako cłowiek stary, — Wiem ześ mądry, boś ty zmłodu słycham chodził z tablicą do fary: — Więc jako rozumny, powiedz nam muj sumy, co to takiego?

11. Bartos. Dobrze, wnet wam powiem tylko pocekajcie, az cłek pomiarkuje — Co to: pudźmy jeno blizej owdzie gdzie się cęsto połyskuje.. — Juz wiem co to znacy, tak jest nie inacej, jako wam powiem.


12. Słyseliście jako w Raju Jewa wdawsy się w rozmowy z węzem, — Z jego rady, przestąpiła zakaz Boski z Jadamem swym męzem: — Jabłko zjadłsy sama, ogryzkiem Jadama pocęstowała.


13. Za co Pan Bug węza przeklął, wygnał z Raju Jadama i z żoną — Jego Jewą, lec się jako Pan i Stwurca łaskawy na oną — Ich nędzą zmiłował, bo im deklarował Syna swojego


14. Posłać na świat, ktury zeby owym grzechem, całe ludzkie plemię — Zarazone mugł uzdrowić, w zywot matki miał zstąpić na ziemię, — Potem się narodzić i nas wyswobodzić z mocy satańskiej.


15. Otuz się to ten syn Bozy, a Messyjas zdawna obiecany — Ojcom nasym, zjawił teraz, będąc na świat od Ojca posłany: — Przyjął na się ciało, aby się dość stało, za grzech Jadama.


16. Narodził się, jako z głosu Janielskiego zrozumieć mozecie: — Otzem wam juz wytłumacył, co to znacy, ceguz więcej chcecie? — Jeśli nie wierzycie, to tu zobacycie, wnet co nowego.


17. Stach. Juzei tobie miły Bartos, jako mądremu, wy wsyscy wierzymy, — Ale jesce jednej rzecy wyrozumieć dobrze nie mozemy: — Cego ci Janieli, co się hań zlecieli, po nas ządają?


18. Bartos. Wsak słysycue dla cego się ci Janieli radują na niebie, — Ze Messyjas przysędł na świar, więc nam w tejze wesołości siebie — Kazą naśladować, do sopy wędrować, przywitać Pana.


19. Symek. Toć słusna, zeby i my to Paniątko święte przywitali, — Ale kędyz jego sukać, i kogo się w ciemnej nocy oń będziem pytali: — My drogi nie wiemy, jesce gdzie zbłądzimy, do srogiej kaźni.


20. Bartos. Przecie z ciebie Symku prostak, kiedy jesce nie rozumies tego, — Co Janieli dość wyraznie powiadają, ze narodzonego — Pana, ktury z nieba przysedł, sukać trzeba w Betleem Judzkim.


21. Tamze idźmy jak na pewne, wprzudy jednak nizeli pujdziemy, — Gospodarzuw ze zostaną przy bydełku, sobie uprosiemy: — A ci z parobkami, takze z kundysami, będą strzez trzody.


22. Tomek. Juzci to iść jak iść mniejsa, ale z cem iść to stuka co damy — Tak wielkiemu Panu, kiedy dla niego nie mamy: — Chyba jak charłacy, ze mu z nasej pracy co darujemy.


23. Bartos”. Nie takić to Pan jak nasi, azeby miał cego potrzebować, — Ma on wsystko, bo jest Bogiem, co das tem się będzie kontentować: — Bo on na ochotę i chęć, nie na złote patrzy podarki.


24. Więc o to się, ze to z wielkim Panem sprawa, najmniej nie turbujmy, — Lec kazdy das co mas w domu, a podarki cemprędzej gotujmy: — Cy mało cy wiele, zabrawsy w kobiele ponieśmy Panu.


25. Ja najpierw co mnie stać, co mogę mieć u siebie, ciecielątko — Zaniosę mu. A ty Kuba, co das? Kuba”. Oto dam mu pstre koźlątko. Banek. Toć ja na ofiarę kapłonów mu parę tłustych zaniosę.


26. Griger. A ja skopa najlepsego temu Panu nie będę załował, — Wojtek. Tyś Pan, ja jako ubogi jagniątko mu będę ofiarował. — Walek. Ja gęsi kilkoro, Janek. A ja mu seścioro dam kurcąt młodych.


27. Bartos. Maciek mu tez da jędyków zparę. Tomek kackę i kacora, — Symek z Antkiem na klusecki mąki dadzą mu choć po puł wora: — Stach mu tatarcanej, a Sobek jaglanej kasy przyniesie.


28. W tez drudzy dajcie co się kturemu z was będzie podobało, — Przyjmie ten Pan wszystko, ktury tak za wiele, jako i za mało — Zapłaci stokrotnie, tylko mu ochotnie dajcie co macie.


29. Parobcy tez jeśli będą chcieli przejść się do Betleem z nami, — Tedy trzeba zeby i ci nie chodzili z pruźnemi rękami: — Lec kazdy dla tego Panica małego, przyniusł co ze sobą.


30. Parobcy. Dobrze mili gospodarze prosimy was, niech z wami idziemy — Przywitać to Paniątecko, juz mu się na dary zdobędziemy: — My co nic nie mamy, dzieciątku zagramy, na cem kto umie.


31. Jadamek. Mam ja w domu summe jabłka, mam i gruski, to mu na opłace — Grusek kopę, drugą jabłek tez zaniosę, a ty mu w kobiałce — Jaj świezych z pułkopy, weź z sobą do sopy, na poleweckę.


32. Pawełek. A ja na tę puleweckę, daruję mu garcek polewany. — Jędrek. To ja łyskę, Franek. A ja miskę, Kuba. Ja zaś wezmę mu słodkiej śmietany: — Ty mleka dzbanusek, a ty weź garnusek masła młodego.


33. Pieś. Ja mu będę ofiarować miodu scerej patoki faseckę, — Idko. Ja mędrzykuw zkilkanaście, Krystek. A ja mu dam z koprem gomułeckę: — Misiek. A ja naostatek, wabiuw kilka klatek, daruję Panu.


34. Bartos. Tu toście już podarunki nalezycie wsyscy rozrządzili, — Teraz trzeba zebyście je jak najprędzej, bracia poznosili: — Idźcicz, za pas nogi zatknąwsy, niech drogi cas nam nie ginie.


35. Pasterze z Parobkami. Juześmy się wsyscy ześli, idźmyz teraz przywitajmy Pana. — Bartos. A słuchajcie, jak tam przyjdziem upadnijcie zaraz na kolana, — A potem wasemi cołami grzesnemi, bijcie przed Panem.


36. Sylwek. Ucynimy tak jak muwis miły Bartos, tylko cię prosimy, — Chciejze ty być oratorem od nas wsystkich, bo my nie umiemy — Jakoby go witać, ty umies boś cytać, ucył się w skole.


37. Bartos. Mniejsa o to tylko idzmy, nie bawmy się, tędy bracia droga: — Walek. Tam to pono Bartos idziem, gdzie się błyscy jasność ona sroga. — Bartos. Tam bracia idziewa, w krutce tam staniewa, z Boską pomocą.


38. Otześmy tu, terzaz nuze kazdy dobądź podarunku swego, — Z swej kobiałki. Matus. A kędys Pan? wsak nie widać domosiwa zadnego. — Bartos. Oto w tej stajence. Maciek. Cuz zaś tam Panience, ma być spocnienie?


39. Bartos. Tamci pewnie, wnijdźcie jeno, a ze tak jest na ocy ujrzycie: — Cuz skłamałem? cym powiedział prawdę, jakze? co na to muwicie? — Klęknijcie porządnie, przed świętem dzieciątkiem, a muwcie za mną:


40. Zawitajze, powitajze, dzieciątko wielki krulewicu; — Nieba, ziemi, wsech rzeczy najprawdziwsy nas wsystkich dziedzicu: — My twoi poddani, na nędze skazani, za grzech Jadama.


41. Ciebie Pana mościwego i dziedzica nasego witamy, — Tobie pokłon nas poddański, jako panu oddając, rzucamy — się pod twe nuzecki, w święte pielusecki, twe uwinione.


42. Dziękujemyć po tysiąckroć, za tak wielkie dobrodziejstwo twoje, — Ześ ty sobie będąc Panem, Bogiem, Stwurcą, na wsechmocność swoję — Nic nie respektował, ale się darował, nam mizerakom.


43. Porzuciłeś ślicne niebo, tak pięknemi osnute gwiazdami; — Opuściłeś i Janiołuw, a tu między temi bydlętami, — Racys lezyć w złobie, mogąc wseklą sobie zrobić wygodę.


44. Robak biedny ma swuj kącik, mają swoje łozyska zwierzęta; — Ryby w wodzie lochy, gniazda w krzakach mają wygodne ptasęta: — A ty Pan stworzenia wsystkiego, skłonienia słusnego nie mas.


45. Nie mugłeś se to przynajmniej ciepłej jakiej obrać izdebecki; — Nie tę sopę, gdzie na sianku leząc, musis drżeć bez pościełecki: — A tu zewsąd wieje, biedkę cię zagrzeje, ten osioł z wołem.


46. Ale ześ sam tak chciał, tak się świętej twojej podobało woli, — Cierpieć nędzę, byleś tylko wyzwoliwsy nas ludzi z niewoli — Carta przeklętego, w niebie nas na jego osadził miejscu.


47. Bądźze Panie za tę łaskę od wystkiego pochwalon stworzenia, — Ze przez ciebie z Bogiem Ojcem pojednani, nasego zbawienia — Pewni być mozemy, jeśli zyć będziemy tak jak nalezy.


48. Jakze ci to odwdzięcemy, jako ci za to Panie oddamy? — Ty wies lepiej, ze zawdzięcyc byś na miazgę zbił nas nie zdołamy: — Więc na jakie stanie nas podarki Panie, takieć dajemy.


49. Przyjmijze je wdzięcnie od nas, wsak wies ześmy ubodzy pasutsy, — Na cośmy się mogli zdobyć, toć dajemy, chętnie z serca, z dusy: — Wybac naostatek, patrząc nie na datek, lec chęć dających.


50. Pudźciez tez i wy parobcy, a na wasej muzyce zagrajcie, — A kturzy z was podarunki jakie macie, to je tez oddajcie: — Kładźcie je ostuznie, a wy tez naboznie grajcie dzieciątku.


51. Nie ciśnijcie się jak bydło pod sam cepuch ze swojemy basami, — Ty zaś Jaros z Kasperkiem z drugiej strony stańcie ze skrzypkami: — A ty Sobku chudy, podle niech graj w dudy, a zgadzajcie się.


52. To juz nam nic nie zostaje, tylko jesce zebysmy śliniuchne — To dzieciątko pozegnali, niz pujdziemy i jego matuchnę, — I staruska tego, a potem do swego sedł kazdy domu.


53. Więc klęknowsy muwcie za mną: zegnamy was święte państwo, — My pastusi z parobkami, wierne wasych miłości poddaństwo; Juz od was idziemy, bo tez spiesemy do nasej trzody.


54. Wprzud jednak niz ztąd pujdziemy, prosimy was a najbardziej ciebie, — Utajony w małym ciałku wielki Boze, aby nam na chlebie — Nigdy nie schodziło, wsystko się darzyło, po nasej myśli.


55. Lec to fraska, o cuś więcej prosimy cię nas Boze jedyny, — Ucyńze to dla staruska tego i twej matuchny przycyny: — Jak światu pomrzemy, niech z tobą zyjemy na wieki w niebie.


56. Juzze idźmy, a kto się nas w drodze pytać będzie, zkąd idziemy, — To co się stało w Betleem, o tym Panu kazdemu powiemy: — Ze się Bug narodził, by nas wyswobodził od wsego złego.

A to komu aniołkowie

1. A to komu aniołkowie tak prześlicznie grają?

A to komu pastuszkowie tak wdzięcznie śpiewają?

Oj, śpiewają pastuszkowie Dzieciątku małemu,

Grają, grają aniołkowie Panu Bogu swemu.


2. W stajeneczce przy Mateczce śpijże, śpij, Dziecino!

Niech Ci chwila po chwileczce, słodko, miło płyną.

Niech Ci płyną ot tak jasno, jak ta zorza świeci,

Nim do ludzkich cierpień wstaniesz, by zbawić swe dzieci.


Naj na na na, na na naj na, na na naj na na

Na na na na, na na na na, na na na na na

Ave Maryja

1. Maryjo, Śliczna Pani, Matko Boga i ludzi na ziemi.

Tyś świata Królową, Tyś gwiazdą na niebie,

Ty nas wiedziesz przed Jezusa wieczny tron.


Ref. Maryja, Ave Maryja.

U Boga nam wybłagaj zdroje łask,

by świat lepszym był, by w miłości żył.

O Maryjo miej w opiece dzieci swe.


2. Maryjo, Śliczna Pani,

świat dziś czuje na swych ustach gorzkie łzy.

W sercu ból, smutek żal, a w oczach wciąż strach,

usłysz, Pani, błaganie, pomóż nam.

Ave Maryja — woła cały świat

1. Pozdrawiam Ciebie Matko, Mistrzyni moich dróg.

Pozdrawiam Ciebie Pani, Nadziejo moich próśb.

Pozdrawiam Cię Królowo, w swe dłonie weź nasz los.

I wspieraj byśmy zawsze nieśli miłości ton.


Ave Maryja — woła cały świat.

Ave Maryja — Matko Boga i nas.


2. Twe imię Matko Boga wysławia cały świat

Świecące jasne słońce i każdy polny kwiat

W ramiona Twe Matuchno przychodzę tulić się

Przyjm ciche me westchnienie Maryjo kocham Cię.


3. Niech w sercach naszych zabrzmi dla Ciebie Ave pieśń

Niech maj trwa dla nas zawsze, w nim wzrasta Twoja cześć.

Niech nigdy nie ustanie pozdrowień Ave moc.

Ty naszym hymnem stań się, Promieniem naszym bądź.

Ave Verum — William Byrd

Ave, verum corpus natum de Maria Virgine,

Vere passum immolatum in Cruce pro homine,

Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,

Esto nobis praegustatum in mortis examine.

Barka

1. Pan kiedyś stanął nad brzegiem,

Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;

By łowić serca słów Bożych prawdą.


Ref.: O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,

Twoje usta dziś wyrzekły me imię.

Swoją barkę pozostawiam na brzegu,

Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów.


2. Jestem ubogim człowiekiem,

Moim skarbem są ręce gotowe.

Do pracy z Tobą I czyste serce.


3. Ty, potrzebujesz mych dłoni,

Mego serca młodego zapałem

Mych kropli potu I samotności.


4. Dziś wypłyniemy już razem

Łowić serca na morzach dusz ludzkich

Twej prawdy siecią I słowem życia.


5. Pan kiedyś stanął nad Wisłą

Szukał kogoś kto odda mu wszystko

By łowić serca słów Bożych prawdą.


Ref.: O Panie Ty na niego spojrzałeś,

Twoje usta jego wyrzekły imię.

Swoją barkę pozostawił na brzegu,

Razem z Tobą nowy zaczął dziś łów


6. O Panie, dalszy rejs odwołany

Bo Sternika do Siebie wezwałeś

A nam brak siły Nadzieja zgasła.


Ref.: O Chryste, przecież burze szaleją

Ratuj Barkę, bo bez Ciebie zginiemy

Nie lękajcie się, a wypłyńcie na głębię

Cała naprzód, nowy świta już dzień.

Barucha

1. Barucha szem Hamaszijach Jeszuach, Barucha szem Adonaj

( Wysławiaj Imię Mesjasza — Jezusa, Wysławiaj Imię Pana)


2. Oddajcie chwałę Jezusowi Mesjaszowi, oddajcie chwałę Panu

Bądźcie mocni w swoim Panu

Bądźcie mocni w swoim Panu /2x

Bądźcie mocni siła Jego potęgi

Bądź pozdrowiony Gościu nasz

Bądź pozdrowiony Gościu nasz, w radosne progi nasze wejdź.

My zapalimy zamiast lamp szczęśliwe ognie naszych serc.

Bądź z nami w kontakcie

Bądź z nami w kontakcie, Panie Boże,

chociaż diabeł robi nam zwarcie,

Niechaj iskra miłości między nami przeskoczy

niech zapalą się nasze latarnie.

Będę chwalił Pana na wieki

Będę chwalił Pana na wieki, Chwalił Pana na wieki

Bez końca me usta niech wielbią Go:/ 2x


Wysławiaj Pana ze mną, i razem wywyższajmy Jego Imię

Będę śpiewać na cześć Pana

Ref.: Będę śpiewać na cześć Pana, który dobrem nasyca mnie.

Będę śpiewać na cześć Pana, On nasyca dobrem życie me.

Będę śpiewać na cześć Pana, On nasyca dobrem życie me.


1. Prawo Pana jest doskonałe i pokrzepia duszę,

świadectwo Pana niezawodne, uczy prostaczka mądrości.

Jego słuszne nakazy radują serce,

jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy.


2. Bojaźń Pańska jest szczera i trwa na wieki,

sądy Pana prawdziwe, a wszystkie razem słuszne.

Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze,

słodsze od miodu płynącego z plastra.

Będę śpiewać Tobie, Mocy moja

Będę śpiewać Tobie, Mocy moja!

Ty, Panie jesteś mą nadzieją,

Tobie ufam i bać się nie będę.

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój

Blisko, blisko, blisko jesteś Panie mój

Blisko tak, że czuję tchnienie Twe

I przychodzisz do mnie już dotykasz mnie

Łaską przebaczenia karmisz moją duszę.

Błogosławiona jesteś Maryjo

1.Błogosławiona jesteś Maryjo I wywyższona przez Pana.

On wielkich rzeczy w Tobie dokonał, Niepokalana.


2.Ty, któraś Słowo z wiarą przyjęła, By w Tobie Ciałem się stało.

Zrodziłaś światu Jutrzenkę Nową, Przedwieczną Światłość.


3.Bądź nam obroną Bogarodzico, Gdy się błąkamy w ciemności.

Do śwatła wiary prowadź na nowo, Drogą świętości.

Błogosławione jest Imię Twe

Błogosławione jest Imię Twe /2x

I wywyższone nad wielką chwałę i cześć,

Tyś jedynie Panem jest.

Błogosławione jest Imię Twe /2x

I wywyższone nad wielką chwałę i cześć,

Tyś jedynie Panem jest.


Ref: Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki,

Powstań! Chwal Boga wciąż, On jedynie jest Panem,

Powstań! I Pana chwal, chwal Go na wieki,

Powstań! Chwal Boga wciąż, On Panem wszechświata jest.

Błogosławiony Pan, Bóg Izraela

1. Błogosławiony Pan, Bóg Izraela,

bo lud swój nawiedził i wyzwolił.


2. I wzbudził dla nas moc zbawczą

w domu swego sługi Dawida.


3. Jak zapowiedział od dawna

przez usta swych świętych proroków,


4. Że nas wybawi od naszych nieprzyjaciół

i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą.


5. Że naszym ojcom okaże miłosierdzie

i wspomni na swe święte przymierze,


6. Na przysięgę, którą złożył

ojcu naszemu Abrahamowi.


7. Da nam, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani,

służyć Mu będziemy bez trwogi.


8. W pobożności i sprawiedliwości przed Nim

po wszystkie dni nasze.


9. A ty, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego

gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.


10. Jego ludowi dasz poznać zbawienie

przez odpuszczenie grzechów.


11. Dzięki serdecznej litości naszego Boga,

z jaką nas nawiedzi z wysoka wschodzące Słońce.


12. By oświecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają,

aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.

Bo góry mogą ustąpić

Bo góry mogą ustąpić, bo góry mogą ustąpić

I pagórki się zachwiać i pagórki się zachwiać /X2

Ale miłość moja, miłość moja

Nigdy nie odstąpi od ciebie — mówi Pan, mówi Pan

Bogu jedynemu

Ref. Bogu jedynemu, Jezusowi, chwała i cześć, na wieki

Panu Wszechmocnemu, Jezusowi, chwała i cześć

na wieki. /2x


1. On uczynił niebiosa, rozpostarł ziemi krąg,

Króluje nad nami. Wznieśmy więc ręce swe,

Przyjdźmy przed Jego tron, śpiewając ze wszystkich sił. /2x


2. On jest Królem chwały, świat podnóżkiem Jego stóp,

Odziany w majestat, przed Nim uniżmy się,

Podejdźmy w pokorze, by złożyć Jemu hołd. /2

Bogu Rodzica

Bogu Rodzica Dziewica, Bogiem sławiena Maryja!

U Twego Syna Gospodzina, Matko zwolena, Maryja,

Ziści nam, spuści nam! Kyrie elejson.

Twego dziela Krzciciela Bożycze,

Usłysz głosy, napełń myśli człowiecze,

Słysz modlitwę, jąż nosimy. A dać raczy, jegoż prosimy:

A na świecie zbożny pobyt, Po żywocie rajski przebyt!

Kyrie elejson.

Bo jak śmierć

Ref.: Bo jak śmierć, potężna jest miłość,

a zazdrość jej nieprzejednana jak Szeol.

Żar jej to żar ognia, płomień Pański.

Wody wielkie nie zdołają ugasić miłości,

nie zatopią, nie zatopią jej rzeki.


1. Połóż mnie jak pieczęć na swoim sercu,

jak pieczęć na swym ramieniu.


Ref.: Bo jak śmierć…


2. Kim jest ta co się wyłania z pustyni, wśród słupów dymu?

Owiana wonią mirry i kadzidła i wszelkich wonności.


Ref.: Bo jak śmierć…


3. Jak piękna jest miłość twoja siostro ma, oblubienico.

Miłość twoja słodsza od wina, a woń olejków nad wszystkie

balsamy.


Ref.: Bo jak śmierć…

Bo miłosierny jest Pan

Ref: Bo miłosierny jest Pan i łaskawy,

Nieskory do gniewu i łagodny,

Nie wiedzie sporu do końca,

Nie plonie gniewem na wieki.


1. Pan czyni dzieła sprawiedliwie, Bierze w opiekę uciśnionych,

Drogi objawił Mojżeszowi, Dzieła swoje synom Izraela.


2. Dni człowieka są jak trawa, Kwitnie jak kwiat na polu,

Ledwie muśnie go wiatr a już go nie ma,

Miejsce gdzie był już go nie poznają.


3. Pan w niebie tron swój ustanowił,

I panowaniem objął Wszechświat,

Błogosławcie Pana Aniołowie, Błogosław Duszo moja Pana.


4. Jak wysoko niebo nad Ziemią, Tak można jest jego łaskawość,

Jak daleko wschód od zachodu, Tak lituje się nad dziećmi swymi.


5. On wie jak nas ukształtował, Pamięta, że jesteśmy prochem,

Błogosławcie Pana Jego dzieła, Słudzy Pańscy pełniący Jego wolę.

Bo nikt nie ma z nas

Bo nikt nie ma z nas, tego co mamy razem.

Każdy wnosi ze sobą to, co ma najlepszego.

Zatem, aby wszystko mieć potrzebujemy siebie razem.

Bracie, Siostro, ręka w rękę razem idź.

Bonum est confidere

Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.

(Dobrze jest zaufać Panu, dobrze jest mieć w Panu nadzieję).

Boża radość jak rzeka

1. Boża radość jak rzeka (2x),

Boża radość wypełnia duszę mą!

Boża radość jak rzeka, Boża radość jak rzeka,

Boża radość wypełnia duszę mą!


2.Boża miłośc jak rzeka, Boża miłość jak rzeka,

Boża miłość wypełnia duszę mą! X2


3.Boży pokój jak rzeka, Boży pokój jak rzeka,

Boży pokój wypełnia duszę mą! X2

Bóg dał czas na nadzieję

1. Bóg dał czas na nadzieję, czas na siew i czas na żniwa

Czas na taniec, na śpiew, i na ciszę w Kościołach widnych.

Bóg dał czas, żeby kochać, żeby domy budować na skale

Oto droga by iść co dzień dalej, dalej.


Ref. Mogę dzielić się wiatrem i chlebem,

tyle wspólnych znajdować spraw

A na miłość pod Twoim niebem tyle miejsc…


2. Kiedy Bóg przyjdzie sądzić naszą miłość i naszą marność

Damy kłosy a On spali plewy, oddzieli ziarno

Będzie sądzić z miłości, tej najprostszej i tej niełatwej

Sądzić tylko z miłości — to aż nadto, aż nadto.

Bóg jest miłością

Bóg jest miłością. Miejcie odwagę żyć dla miłości.

Bóg jest miłością. Nie lękajcie się.

Bóg jest miłością, zbawieniem darzy

1. Bóg jest miłością, zbawieniem darzy

I kocha bardzo mnie dziecię Swe.


Ref.: Więc śpiewaj duszo ma: Bóg jest miłością,

Bóg jest miłością, miłuje mnie.


2. Jezusa posłał wiernego Zbawcę,

Aby do nieba wprowadził mnie. Ref.: Więc…


3. I dał nam Matkę Swojego Syna,

Aby od złego chroniła nas. Ref.: Więc…


4. Kochany Jezu łzy nam ocierasz,

Gdy serce boli, utulasz żal. Ref.: Więc…


5. Cóż oddam Panu za wszystkie dary,

Którymi co dzień obdarza mnie? Ref.: Więc…


6. Chcę Ciebie kochać miłością wielką,

Tak długo, póki tu będę żyć. Ref.: Więc.,.

Bóg kiedyś stał się jednym z nas

1. Bóg kiedyś stał się jednym z nas, By nas przemienić w Siebie.


Ref: Przyjdź Jezu mój, zostań wśród nas, Na zawsze już.


2. Uczył, że Pan Bóg kocha nas, Wszyscy zaś braćmi jesteśmy.

Ref: Przyjdź Jezu mój…


2. Cierpiał na krzyżu wiele ran, By zmazać nasze grzechy.

Ref: Przyjdź Jezu mój…


3. Zmartwychwstał z grobu po trzech dniach, by niebo nam

otworzyć. Ref: Przyjdź Jezu mój…


4. Ducha Świętego zesłał też, By wszystkich nas uświęcił.

Ref: Przyjdź Jezu mój…


5. Założył święty Kościół swój, Byśmy z Nim jedno byli.

Ref: Przyjdź Jezu mój…


6. Maryję Matkę ludziom dał, By wspomożeniem była.

Ref: Przyjdź Jezu mój…

Bóg kocha mnie

Bóg kocha mnie takiego, jakim jestem

raduje się każdym moim gestem.

Alleluja, Boża radość mnie rozpiera.

Bóg, mój Pan

Bóg, mój Pan, daje mi moc, On swą dłonią przygarnia mnie.

Życiu memu nadaje sens, z Nim w swym życiu kroczyć chcę.

Bóg nasz Pan

Bóg nasz Pan jest dobry cały czas — 2x

więc uwielbij Go, więc uwielbij Go. — 2x

Bóg nie umarł

Bóg nie umarł, Jezus żyje /3x

daj Mu ręce swe, daj Mu nogi swe,

daj Mu serce swe, daj Mu duszę swą,

On Twoim Panem jest.

Bóg tak umiłował świat

Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał,

aby każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, ale życie wieczne miał.

O Jezus, Jezus, Jezus, O Jezus, Jezus, Jezus. X2

Braciszkowie skrzydlaci

1. Do kogo mówisz, do kogo się uśmiechasz — Święty Franciszku

Tu ludzi nie ma las szumi jak rzeka, ptaki śpiewają

i słychać Twój głos:


Ref.: Braciszkowie skrzydlaci, chwalcie Boga, chwalcie Boga

Bo czym my stworzenia zdołamy odpłacić

jeśli nie piosenką ubogą

Za słońce jasne, niebo czyste i łąki zieleń i łąki zieleń


2. Żarnowce rozsiadły się na polanie, tworzą złocistą plamę,

A Ty stoisz jakby Cię tłum otaczał, w katedrze wspaniałej

i słychać Twój głos:

Ref. Braciszkowie skrzydlaci…


3. Coś podniósłszy dłonie tłumaczysz, gestami rąk zaciekawiasz

Aż zasłuchały się wszystkie drzewa, liście umilkły

i słychać Twój głos:

Ref. Braciszkowie skrzydlaci…

Broń nas

Ref. Broń nas, broń nas, Panie, Boże nasz,

w ten czas, w ten czas trudnych wydarzeń

i z nami idź, i ostoja bądź. Prosimy Cię, Ty razem z nami idź.


1. Bo Ciebie nawet zachód słońca nie zasłoni

i wichry, które spokój morza zakłócają.

Prędkość światła myśli Twoich nie dogoni,

gdy w strugach zdarzeń często uciekają.


2. Nie znajdzie Ciebie, kto nie szuka Twojej drogi

i nie zrozumie żaden umysł hardy.

Więc nie bądź dla nas Panie Boże zbytnio srogi,

ochroń nas Panie od pogardy.


3. Wielkości Twojej góry nie przenikną

i błękit nieba wcale nie dosięgnie,

więc nie bądź dla nas Panie Boże zbytnio srogi,

gdy drogę grzech nam zabiegnie.


4. Odwaga żadna z Twoją się nie zrówna

i strach miłości Twojej nie zagłuszy.

Niech nas nie zwiedzie żadna pycha próżna,

nam ból i krzywda zawsze serce wzruszy.

Cantate Domine — Giuseppe Pitoni (1657—1743)

Cantate Domino, cantato, cantate, cantate Domino, canticum novum, laus ejus in Ecclesia Sanctorum, in Ecclesia Sanctorum.

Lætetur Israel in eo lætetur lætetur in eo qui fecit eum, et filii Sion, et filii Sion exultent, exultent in rege suo.

Chcę by Jezus

1. Chcę by Jezus zawsze rządził życiem mym,

Teraz, kiedy idę w stronę nieba bram.

Jezus kapitanem mego życia jest,

Choć nie godzien jestem, Jezus za mnie zmarł.

On przyszedł zbawić mnie, On przyszedł zbawić mnie,

On zbawił mnie.


Ref. Bo Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego nam dał,

By każdy, kto w Niego wierzy mógł żyć,

By nie zginął, ale życie wieczne miał.

La la la la la la la la la la la, La la la la la la la la la la la

Jezus Kapitanem mego życia jest…


2. Chociaż czasem tak samotny czuję się,

Wiem, że tylko Jezus może pomóc mi.

Kiedy szatan stara się zaszkodzić mi,

Nie martwię się, bo zawsze blisko stoi Pan.

On przyszedł zbawić mnie, On przyszedł zbawić mnie,

On zbawił mnie.

Chcę do Ciebie podobnym być

Chcę do Ciebie podobnym być (nie-ważne jakim gestem), ale:

chcę do Ciebie podobnym być.

Naczyniem, które byś używać mógł.

Chcę do ciebie podobnym być.

Chcę przestąpić Pana próg

Chcę przestąpić Pana próg, z dziękczynieniem w sercu swym

I w przedsionki Pana wejść chwaląc Go

Bo kolejny nadszedł dzień, który dał dla mnie Pan

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą,

Pan radością mą, Pan radością mą,

Chcę śpiewać Mu, bo Pan radością mą.

Chcę tylko byś był

1. Chcę tylko byś był — nic więcej, tylko byś był — nic więcej,

by Twoje skrzydła otuliły mnie.

2. Wystarczy byś był — nic więcej, tylko byś był — nic więcej,

by Twoje skrzydła otuliły mnie.

Chcę wywyższać Imię Twe

Chcę wywyższać Imię Twe (2x),

Chcę zaśpiewać Tobie chwałę (Tobie chwały pieśń)

Panie dziś raduję się (2x),

Bo przyszedłeś, by mnie zbawić (aby zbawić mnie)

Z nieba zstąpiłeś i chcesz prowadzić mnie

Na krzyżu zmarłeś, by mój zapłacić dług

Z grobu wstałeś i dziś nieba Królem jesteś Ty

Chcę wywyższać Imię Twe

Chlebie najcichszy

Ref. Chlebie najcichszy, otul mnie swym milczeniem,

ukryj mnie w swojej bieli, wchłoń moją ciemność.


1. Przemień mnie w siebie, bym jak Ty stał się chlebem. / x2

Pobłogosław mnie, połam, rozdaj łaknącym braciom. / x2


2. A ułomki chleba, które zostaną / x2

rozdaj tym, którzy nie wierzą w swój głód. / x2

Chleb pielgrzymów

Ref: Lud Twój Panie, lud pielgrzymi Prosi, byś był światłem,

Byś, na drodze do Królestwa, Wzmacniał serca Twoim Ciałem.

Zostań, zostań wśród nas, o Panie!


1. Chlebie Życia, Tyś sam jest naszą siłą.

Ty czynisz trudną drogę tak bezpieczną.

Jeśli siły na tym szlaku w nas osłabną,

Ręka Twoja niech obdarza wciąż nadzieją.


2. Twoje wino niech jest napojem mocy,

Kieruje zapał kroków w Twoje ślady.

Jeśli radość gaśnie w sercach od słabości,

Twój głos sprawi, że obudzi się w nas świeżość.


3. Twoje Ciało, o Jezu, rodzi Kościół,

Bo uczysz, żeśmy braćmi w pyle drogi.

Jeśli krzywdy niszczą światło Twej miłości,

Z Twego Serca płynie nowe przebaczenie.

Chodziłeś Panie

1. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek

Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi

Jak chleb powszedni dawałeś


A ludzie biorą ten chleb z Twoich dłoni

Bo one dają wciąż tak jak dawały

Więc w swoje ręce weź mnie o Panie

Jak chleb, bo Twój jestem cały.


Ref.: Daję Ci serce swoje Panie Daję Ci silne ręce swoje

Dodawaj sił im nieustannie By podźwignęły świat.


2. Chodziłeś Panie po ziemi jak człowiek

Jak człowiek serce i dwie ręce miałeś

To wielkie serce dzieliłeś dla ludzi

Jak chleb powszedni dawałeś


O Panie naucz człowieka tej sztuki

By sercem patrzył, miłował i bronił,

Bo Ty do świata wyciągasz ramiona

I chleb podajesz na dłoni.

Christus resurrexit

Christus resurrexit, Christus resurrexit Oooo

Alleluah alleluah Oooo

Chrystus Pan Boży Syn

Chrystus Pan Boży Syn, Zbawca nasz zgodził się

Wziąć mój grzech, za mnie umrzeć chciał,

ażebym znał mój ogrom win i wiedział, że

Krew Jego zbawia, oczyszcza i leczy.

Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój.

Tyś jedyny odkupiciel, Tyś mój Król!

Wywyższony bądź, Boży Baranku!

Przed Twym tronem, dziś Najwyższy składam hołd!

Chrystus Wodzem

Chrystus Wodzem, Chrystus Królem,

Chrystus, Chrystus Władcą nam.

Christus vincit, Christus regnat.

Christus, Christus imperat.

Chrześcijanin Tańczy

Ref: Chrześcijanin Tańczy Tańczy Tańczy Tańczy //x2


1. Noga, Noga Tańczy jego noga//x2

2. Biodra, Biodra Tańczą jego biodra //x2

3. Głowa, głowa tańczy jego głowa//x2

4. Palce, palce tańczą jego palce//x2

5. Nosek, nosek tańczy jego nosek//x2

6. Uszy, uszy tańczą jego uszy//x2

Itd. (I można jeszcze wprowadzać inne części ciała np „zęby”…)

Chrześcijanin to właśnie ja

1. Pośród wszystkich życia trosk i kłopotów,

gdy pod wiatr trzeba iść każdego dnia,

jedna prawda niech mi świeci jak gwiazda,

że: chrześcijanin to właśnie ja.


Ref.: Więc żyjmy jak można najpiękniej,

czy jasne, czy szare są dni,

bo życie to skarb w naszych rękach

i przez nas ma świat lepszym być.


2. Wielka troska o budowę Królestwa,

niech już na ziemi w każdym z nas na zawsze trwa,

i przeze mnie także Kościół ma rosnąć,

bo: chrześciajnin to właśnie ja.


3. Może jeśli będę dobrym człowiekiem,

który chce lepszym być każdego dnia,

Pana Boga ktoś przeze mnie zobaczy,

bo: chrześcijanin to właśnie ja.

Chwalcie Pana niebios

Ref: Chwalcie Pana niebios, Chwalcie go na cytrze

Chwalcie Króla świata, Bo on Bogiem jest.


1. Chwal duszo maja Pana mego Króla,

Chcę chwalić Pana jak długo będę żył,

Chcę śpiewać memu Bogu póki będę istniał,

Chcę Go wysławiać, śpiewać Alleluja!


2. Szczęśliwy ten, któremu Bóg jest pomocą,

Kto ma nadzieję w Panu Bogu swym,

W Bogu, który stworzył niebo i ziemię,

Wszystko ci żyje śpiewa Alleluja!


3. Pan Bóg króluję, wesel się ziemio,

Bóg twój Syjonie przez pokolenia

On dał Ci życie, On dał Ci wszystko,

Śpiewaj Mu, wysławiaj Go Alleluja!

Chwalę Ciebie Panie

1. Chwalę Ciebie Panie, i uwielbiam

Wznoszę w góre swoję ręce, uwielbiając Imię Twe X2


Ref: Bo wielkiś Ty, Wielkie dzieła czynisz dziś

Nie dorówna Tobie nikt,

Nie dorówna Tobie nikt (2x)


2. Jesteś mą nadzieją, Wiarą, życiem

Daj mi poznać swoje drogi, Bym nie zbłądził nigdy już X2

Ref: Bo wielkiś Ty… X2


3. Jesteś świata Panem, i Opoką,

w Tobie składam troski swoje, tobie daje serce swe X2

Ref: Bo wielkiś Ty… X2

Chwalę Cię Panie całym sercem

Chwalę Cię Panie całym sercem,

opowiadam wszytkim cudowne Twe dzieła

cieszyć się będę i radować Tobą,

psalm śpiewać będę na cześć Twego Imienia


Refren: O Najwyższy o Najwyższy o Najwyższy o Najwyższy


2. Wrogowie moi cofają się przed Tobą

Padają giną przed Twoim obliczem

Psalm dziś śpiewamy dla Ciebie na Syjonie

Pośród narodów chwalimy dzieła rąk Twoich

Chwalimy i wielbimy Go

Chwalimy i wielbimy Go. Chrystus Królem jest! /bis

więc pójdźmy za Nim razem, Pójdźmy za Nim razem,

więc pójdźmy za Nim razem, Chrystus Królem jest!

Chwalimy Pana dziś

Chwalimy Pana dziś 2x, za łaskę którą daje nam 2x

Chwalimy Pana dziś 2x, Za Jego moc (2x).

Dziś z otwartym sercem (a-a) stoję przed Nim Na, na, na, na na

By oddać Mu siebie, me szczere „ja”.

Chwalmy Pana

1. Chwalmy Pana w rytmie reggae Alleluja. /x2


Ref: Panie pomóż mi odnaleźć swoją drogę

Jezu ufam Tobie. /x2


2.Chwalmy Pana w rytmie disco. Alleluja

No bo reggae to nie wszystko. Alleluja


3.Chwalmy Pana w rytmie walca. Alleluja

Bo już disco nie wystarcza. Alleluja


4.Chwalmy Pana w rytmie czaczy. Alleluja

Może Pan Bóg nam wybaczy. Alleluja

Chwalmy Pana, bo jest dobry

Chwalmy Pana, bo jest dobry. Na wieki trwa łaska Jego.

Chwalmy Pana, Króla królów. Na wieki trwa łaska Jego.

Który stworzył cały wszechświat. Na wieki trwa łaska Jego.

Który czyni wielkie cuda. Na wieki trwa łaska Jego!

Mój Pan, mój Bóg jest tarczą mą, Skałą zbawienia mego.

Grajmy Panu, bo jest dobry. Na wieki trwa łaska Jego.

Klaszczmy Panu, bo jest dobry. Na wieki trwa łaska Jego.

Tańczmy przed Panem, bo jest dobry. Na wieki trwa łaska Jego.

Chwała Bogu Ojcu

Chwała Bogu Ojcu, W Chwale Jego Syn.

Chwała Tobie Duchu, Tworzysz Jedno W Nich.

Ref: Śpiewajmy Alleluja Panu, Alleluja, Alleluja /2x

Chwała Panu i cześć

1. Chwała Panu i cześć, od wszystkich wiernych Mu sług.

Wznieśmy swe ręce ku miejscu świętemu i cześć oddajmy Mu.

Panie, błogosław nam, gdy trwamy tam, gdzie Twój tron.

Ty, co stworzyłeś i niebo i ziemię, Ty Panie błogosław nam.


Ref: Alleluja (alleluja), Alleluja (alleluja),

godzien jest (godzien jest), godzien jest (godzien jest),

Jezus moim Panem jest. Alleluja Jezus Panem jest.

Ciągle zaczynam od nowa

1. Ciągle zaczynam od nowa, choć czasem w drodze upadam.

Wciąż jednak słyszę te słowa; Kochać to znaczy powstawać.

Chciałem Ci w chwilach uniesień Życie poświęcić bez reszty

Spójrz moje ręce są puste, Stoję ubogi, ja grzesznik

Przyjm jednak małość mą, Panie, Weź serce me jakie jest


2. Jestem jak dziecko bezradny, póki mnie ktoś nie podniesie

Znów wraca uśmiech na twarzy, gdy mnie Twa miłość rozgrzeszy

Wiem, że wystarczy Ci Panie dobra, choć słaba ma wola

Z Tobą mój duch nie ustanie, z Tobą wszystkiemu podołam

Szukam codziennie Twej Twarzy, wracam co noc pod Twój dach


3. Teraz już wiem jak Cię kochać, przyjm moje „teraz”, o Panie

Znów rozpoczynam od nowa, bo kochać to znaczy powstawać

Kochać to znaczy powstawać.

Cichy wieczorny mój śpiew

Ref: Cichy wieczorny mój śpiew chciej usłyszeć, o Panie. /2x


1. Za wieczorną tę pieśń i za krojony chleb

za przyjacielską dłoń — dziękuję Ci, Boże.


2. I za wieczorny dzwon, za wiosenny strój łąk

za ogrodowy kwiat — dziękuję Ci, Boże.


3. Za świeży zapach lip, za cichy wiatru szept,

za nadchodzącą noc — dziękuję Ci, Boże.


4. Za złote łany zbóż, za tęczę pełną barw,

i za wszystko, co mam — dziękuję Ci, Boże.


5. Za niebo pełne gwiazd, za szybki ptaka lot,

za to, żeś stworzył nas — dziękuję Ci, Boże.

Cichy zapada zmrok

1. Cichy zapada zmrok, idzie już ciemna noc (2x).

Zostań, zostań wśród nas, bo już ciemno i mgła!

Zostań, zostań wśród nas, tak jak byłeś za dnia!


2. Panie, nim w twardy sen wpadnę, tak proszę Cię: (2x)

jutro znowu jak dziś jasny obudź nam dzień!

Noc niech zniknie i cień! Niech przy Tobie trwa myśl!


3. W cichym mroku i mgle, Panie mój, wołam Cię: (2x)

racz wysłuchać i strzec moich nocy i dni,

racz wysłuchać i strzec wiecznych powrotów mych.

Ci co zaufali Panu

Ci co zaufali Panu, odzyskują siły.

Otrzymują skrzydła jak orły. biegną bez zmęczenia

Ciebie Boga wysławiamy

1. Ciebie Boga wysławiamy, Tobie Panu wieczna chwała,

Ciebie Ojca, niebios bramy, Ciebie wielbi ziemia cała.


2. Tobie wszyscy Aniołowie, Tobie Moce i Niebiosy,

Cheruby, Serafinowie, ślą wieczystej pieśni głosy.


3. Święty, Święty, nad Świętymi, Bóg Zastępów, Król łaskawy,

Pełne niebo z kręgiem ziemi, Majestatu Twojej sławy.


4. Apostołów Tobie rzesza, chór Proroków pełen chwały,

Tobie hołdy nieść pośpiesza Męczenników orszak biały.


5. Ciebie poprzez okrąg ziemi, z głębi serca ile zdoła,

Głosy ludów zgodzonymi, wielbi święta pieśń Kościoła.


6. Niezmierzonej Ojca chwały, Syna Słowo wiekuiste,

Z Duchem wszechświat wielbi cały, Królem chwały Tyś, o Chryste.


7. Tyś Rodzica Syn z wiek wieka, by świat zbawić swoim zgonem,

Przyoblókłszy się w człowieka, nie wzgardziłeś Panny łonem.


8. Tyś pokruszył śmierci wrota; starł jej oścień w męki dobie

I rajskiego kraj żywota, otworzyłeś wiernym sobie.


9. Po prawicy siedzisz Boga, w chwale Ojca, Syn Jedyny,

Lecz gdy zagrzmi trąba sroga, przyjdziesz sądzić ludzkie czyny.


10.Prosim, słudzy łask niegodni, wspomóż, obmyj grzech co plami,

Gdyś odkupił nas od zbrodni Drogiej swojej Krwi strugami.


11. Ze Świętymi w blaskach mocy, wiecznej chwały zlej nam

zdroje: Zbaw o Panie, lud sierocy, Błogosław dziedzictwo swoje.


12. Rządź je, broń po wszystkie lata, prowadź w niebios błogie

bramy,

My w dzień każdy, Władco świata, Imię Twoje wysławiamy.


13. Po wiek wieków nie ustanie, Pieśń, co sławi Twoje czyny,

O w dniu onym racz nas Panie od wszelakiej ustrzec winy.


14. Zjaw swą litość w życiu całym tym, co żebrzą Twej opieki:

w Tobie Panie zaufałem, Nie zawstydzę się na wieki.

Cieszę się alleluja

Ref. Cieszę się alleluja,

całym ciałem chwałę Panu oddawać chcę


1. Ręką prawą ręką lewą Ręką prawą ręką prawą Ręką lewą też

2. Nóżką prawą…

3. Uszkiem prawym…

4. Oczkiem prawym…

5. Łokciem prawym…

Cieszę się Jezus zbawił mnie

1. Cieszę się, Jezus zbawił mnie

Cieszę się, Jezus zbawił mnie

Cieszę się, Jezus zbawił mnie

Śpiewam Chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie


2. Kiedy byłem grzesznym, Jezus zbawił mnie

Kiedy byłem grzesznym, Jezus zbawił mnie

Kiedy byłem grzesznym, Jezus zbawił mnie

Śpiewam Chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie


3. Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie

Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie

Chcę powiedzieć wszystkim, Jezus zbawił mnie

Śpiewam Chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie


4. Będę Go uwielbiał, Jezus zbawił mnie

Będę Go uwielbiał, Jezus zbawił mnie

Będę Go uwielbiał, Jezus zbawił mnie

Śpiewam Chwała Alleluja, Jezus zbawił mnie

Ci, którzy Jahwe ufają

Ci, którzy Jahwe ufają, są jak góra Syjon,

co się nigdy nie porusza, ale trwa na wieki./2x


O, góry otaczają św. miasto Jeruzalem.

Tak Jahwe otacza swój lud i teraz, i na wieki, i teraz, i na wieki.

I teraz, i na wieki, i teraz, i na wieki.

Co jest najważniejsze

1. Jak w uczniowskim zeszycie jakieś trudne zadanie,

takie dziwne jest życie wielki znak zapytania:


I ref: (2x) Co jest najważniejsze, co jest najpiękniejsze,

co prawdziwe, jedyne, największe, za co warto życie dać?


2. Każdy musi odnaleźć swoją własną odpowiedź.

Tylko ten jest szczęśliwy kto dowiedział się raz:


3. Noszę krzyżyk maleńki, jak przyjaciel jest ze mną.

Tylko jedno spojrzenie i na pewno już wiem:


4. Kochać co dzień od nowa, kochać co dzień goręcej,

co dzień być blisko Boga, razem z Nim iść przez świat:


II ref: (2x) To jest najważniejsze, to jest najpiękniejsze,

to prawdziwe, jedyne, największe, za to warto życie dać.

Confitemini Domino

Confitemini Domino, quoniam bonus

Confitemini Domino, alleluja!

Co za radość

Ref: Co za radość usłyszeć dziś, gdy mówią:

Pójdziemy do domu Pana.

Do Twych bram, o Jeruzalem, już idę,

Na skrzydłach zbliżam się.


1. Miasto Jeruzalem, wysoko wzniesione.

Jest mieszkaniem Boga, twierdzą umocnione.


2. Po niebieskich schodach wchodzą pokolenia,

By dziękować Bogu za dar zbawienia.


3. Niechaj wszyscy ludzie miłujący Boga

Znajdą wreszcie pokój w Jeruzalem progach


4. Módlmy się o dobro naszych sióstr i braci

Aby dobry Ojciec łaską nas wzbogacił

Crucem Tuam

Crucem Tuam adoramus Domine

Resurectionem Tuam, laudamus Domine

Laudamus et glorificamus Resurectionem Tuam, laudamus Domine

Czcijmy Jezusa

Czcijmy Jezusa czcijmy Go Alleluja Czcijmy Jezusa czcijmy Go /2x

Powstał z martwych(2x), i On żyje na wieki już

Powstał z martwych (2x)

Więc razem się radujmy, Świętując zmartwychwstania ten dzień.

Czego chcesz od nas, Panie

1. Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?

Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary?

Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie,

I w otchłaniach, i w morzu, na ziemi, na niebie.


2. Złota też, wiem, nie pragniesz, bo to wszytko Twoje,

Cokolwiek na tym świecie człowiek mieni swoje.

Wdzięcznem Cię tedy sercem, Panie, wyznawamy,

Bo nad Cię przystojniejszej ofiary nie mamy.


3. Tyś Pan wszytkiego świata, Tyś niebo zbudował,

I złotemi gwiazdami ślicznieś uhaftował.

Tyś fundament założył nieobeszłej ziemi,

I przykryłeś jej nagość zioły rozlicznemi.


4. Za Twojem rozkazaniem w brzegach morze stoi,

A zamierzonych granic przeskoczyć się boi.

Rzeki wód nieprzebranych wielką hojność mają,

Biały dzień, a noc ciemna, swoje czasy znają.


5. Tobie kwoli, rozliczne kwiatki wiosna rodzi;

Tobie kwoli, w kłosianem wieńcu lato chodzi;

Wino jesień, i jabłka rozmaite dawa,

Potem do gotowego gnuśna zima wstawa.


6. Z Twej łaski, nocna rosa na mdłe zioła padnie,

A zagorzałe zboża deszcz ożywia snadnie.

Z Twoich rąk wszelkie zwierzę patrza swej żywności,

A Ty każdego żywisz z Twej szczodrobliwości.


7. Bądź na wieki pochwalon, nieśmiertelny Panie,

Twoja łaska, Twa dobroć, nigdy nie ustanie.

Chowaj nas, póki raczysz, na tej niskiej ziemi,

Jedno zawżdy niech będziem pod skrzydłami Twemi

Czemuś smutna, duszo ma?

Ref: Czemuś smutna, duszo ma? Pan nadzieją twą(3x) Ooo!

Czemuś smutna, duszo ma? Pan nadzieją twą,

uwielbiaj Go duszo ma /bis


1. Wielbię Go, On rozjaśnia me oblicze.

Wielbię Go, On podnosi głowę mą.

Wielbię Go, On rozjaśnia me oblicze, nie zawstydzę się już, nie.

Ooo!

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

1. Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Czy wy wiecie, że jesteście świątynią?

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.


Ref. Pełni mocy, wdzięczności i chwały.

Pełni mocy, wdzięczności i chwały.

Pełni mocy, wdzięczności i chwały.

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.


2. Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.

Tak, my wiemy, że jesteśmy świątynią.

Świątynią, w której mieszka Święty Duch.

Daj miłość

1. Daj miłość, daj moc. I przenikaj życie me (2x).

Bo całym sercem swym oddaję Ci cześć

Bo każdą myślą swą oddaję Ci cześć

I z całej siły swej oddaję Ci cześć O, Panie mój, Panie mój.


2. Daj miłość, daj moc. I przenikaj życie me (2x).

Bo całym sercem swym uwielbić Cię chcę

Bo każdą myślą swą uwielbić Cię chcę

I z całej siły swej uwielbić Cię chcę O, Panie mój


3. Daj miłość, daj moc. I przenikaj życie me (2x).

Bo całym sercem chcę odnaleźć Twą twarz

Bo kazdą myślą chcę odnaleźć Twą twarz

I z całej siły chcę odnaleźć Twą twarz O, Panie mój

Deck the halls

1. Deck the halls with boughs of holly Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

It’s the season to be jolly Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Don we now our gay apparel Fa-la-la, la-la-la, la-la-la

Sing the ancient Yule-tide carol Fa-la-la-la-la, la-la-la-la


2. See the blazing Yule before us Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Strike the harp and join the chorus Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

Follow me in merry measure Fa-la-la-la-la, la-la-la-la

While I tell of Yule-tide treasure Fa-la-la-la-la, la-la-la-la


3. Fast away the old year passes, Fa la la la la la la la!
Hail the new, ye lads and lasses, Fa la la la la la la la!
Sing we joyous all together! Fa la la la la la la la!
Heedless of the wind and weather, Fa la la la la la la la!

Dobry Bóg

Dobry Bóg, wykrzykuj to z radością, Dobry Bóg, uwielbiaj Go.

Dobry Bóg, On zwątpić nie pozwoli, Dobry Bóg, On prawdą jest.

Gdy Jego miłość ogarnia mnie,

W sercu radość mam, Przed Nim tańczyć będę.

On dla mnie w sercu swym miejsce ma,

Czeka wciąż, więc pobiegnę tam.

Dobryj weczir tobi

1. Dobryj weczir tobi, pane hospodarju, radujsja!


Ref: Oj radujsja, zemłe, Syn Bożyj narodywsja!


2. Zasteljajte stoły, ta wse kyłymamy, radujsja!

3. Ta kładit” kałaczi z jaroji pszenyci, radujsja!

4. Bo pryjdut” do tebe try praznyky w hosti, radujsja!

Do Ciebie Panie woła dusza moja

1. Do Ciebie Panie woła dusza moja, tęskni ciało me,

gdy nie ma Cię, moje serce ogarnia lęk,

przyjdź, dotknij mnie, rozraduj mnie.

Ref: Jezu, pragnę blisko Ciebie być,

Jezu w Twych ramionach się skryć,

słodycz Twą poznawać co dnia, przy sercu Twym trwać.

Dominiku, Dominiku

ref.: Dominiku, Dominiku szedłeś sam w szeroki świat

włóczędze zawsze rad.

Pośród wszystkich świata dróg,

na Twych ustach tylko Bóg. (2x)


1. Przed wiekami się to działo, gdy Dominik szedł przez świat,

Bożą prawdę głosząc śmiało, zdrowie, siły za nią kładł.


2. Bez powozu, bez rumaka rycerz Boży w służbie trwał.

Po dalekich, obcych szlakach szedł i ludzkie serca brał.


3. Kościół święty ubogacił. Z młodych sił, zapalnych głów,

stworzył zakon białych braci, skrętnych siewców Bożych słów.


ref.: Dominiku, Dominiku, już nie sam wędrujesz w świat,

niejeden biały brat pośród wszystkich świata dróg

głosi hasło: tylko Bóg! (2x)


4. Gdy raz braciom brakło chleba, synom swym dopomógł Bóg:

Aniołowie znieśli z nieba chleb na ich klasztorny próg.


5. Sen cudowny miał Dominik: mógł w radości wielkiej trwać —

pod Najświętszej Panny płaszczem ujrzał swą zakonną brać.


ref.: Dominiku, Dominiku, gdy nas kusi złudny świat,

stań przy nas jak nasz brat.

Pośród wszystkich świata trwóg pokój daje tylko Bóg. (2x)

Dona nobis pacem, pacem

[4x:] Dona nobis pacem, pacem Dona nobis pacem (Dona nobis pacem, pacem) (Dona nobis pacem) (Dona nobis pacem, pacem)

Do naszych serc

Do naszych serc do wszystkich serc uśpionych.

Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.

Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło.

A razem z Nim, Maleńka Przyszła Miłość.


I Ref: Maleńka Miłość w żłobie śpi,

Maleńka Miłość przy Matce Świętej.

Dziś cała ziemia i niebo lśni

dla tej Miłości Maleńkiej.(ref. x2)


1. Porzućmy zło przestańmy złem się bawić.

I czystą łzą spróbujmy serce zbawić.

Już nadszedł czas już dziecię się zbudziło.

A razem z Nim, Maleńka Przyszła Miłość.


II Ref: Maleńka Miłość zbawi świat,

Maleńką Miłość chrońmy z lękiem,

Dziś ziemia drży i niebo drży,

Dla tej Miłości Maleńkiej.(ref. x4)

Dotknął mnie dziś Pan

Dotknął mnie dziś Pan, i radość ogromną w sercu mam

Z tej radości chcę śpiewać i klaskać w dłonie swe.


Więc wszyscy razem chwalmy Go

Za to że trzyma nas ręką swą.

Dotknij Panie moich oczu

Dotknij Panie moich oczu abym przejrzał

Dotknij Panie moich warg abym przemówił — z uwielbieniem

Dotknij Panie mego serca i oczyść je

Niech Twój Święty Duch dziś ogarnia mnie

Drzewo krzyża surowe

1. Drzewo krzyża surowe, Tyś ciało Chrystusowe dźwigało.

Marii Panny lamenty, i bok święty rozcięty widziało.


2. Na Ciebie krew i woda i łaska Chrystusowa spłynęły.

Na Tobie Kościół święty i wiary fundamenty stanęły


3. Potężnym majestatem wysoko ponad światem górujesz.

Przemija postać świata, a Ty po wszystkie lata królujesz.

Duchu miłości

1. Duchu miłości wylewaj się na nas, z przebitego serca

Jezusa, Jezusa!

2. Duchu oświeć nas, Duchu napełnij nas,

Duchu uświęć nas,

Duchu bądź, bądź pośród NAS!!!

Duchu Ogniu

Ref.: Duchu Ogniu, Duchu Żarze,

Duchu Światło, Duchu Blasku,

Duchu Wichrze i Pożarze,

ześlij płomień Twojej łaski.


1. Chcesz, rozpalisz i rozognisz, serca wzniesiesz na wysokość

w ciemność rzucisz blask pochodni i rozproszysz grzechu mroki.

Ref.: Duchu Ogniu…


2. Naszą nicość odbudujesz, w najpiękniejsze znów struktury,

tchnieniem swoim świat przesnujesz w szeleszczących modlitw

sznury. Ref.: Duchu Ogniu…


3. Z mgieł konkretny kształt wywodzisz i z chaosu piękno ładu.

Tyś spokojem wśród niezgody w bezradności Tyś jest radą.

Ref.: Duchu Ogniu…


4. Twe zbliżenie zaróżowi pulsem życia, wzrostu drżeniem.

Narodzimy się na nowo, ciemność stanie się promieniem.

Ref.: Duchu Ogniu…

Duchu Święty, Boże, przyjdź

Duchu Święty, Boże, przyjdź, przyjdź, Duchu Światło.

Duchu Ogniu przyjdź, przyjdź i rozpal nas.


1. Przyjdź, Duchu Ojca, bądź naszym światłem;

Niech promienieje Twej chwały blask.


2. O świadku prawdziwy, umocnij nas;

Chcemy rozgłaszać: “Zmartwychwstał Pan!”


3. Przyjdź, Źródło Niebieskie, przyjdź, Zdroju Życia;

Bądź nam uzdrowieniem, moc sercom daj.


4. O, Duchu radości, rozraduj Kościół,

Niech płynie z serc naszych Baranka pieśń!


5. Ty daj nam doświadczyć miłości Ojca,

Oblicze Chrystusa objawiaj nam!


6. Bądź nam tchnieniem życia, światła promieniem,

Przez Ciebie jaśnieje Chrystusa Krzyż!

Duchu Święty do nas przyjdź

Duchu Święty do nas przyjdź (2x),

bądź jak ogień w duszy mej (2x),

bądź jak ogień w ciele mym (2x), rozpal mnie

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest,

Okazuje dobroć swoją dziś, dla tych, którzy chcą miłować Go.

Duchu Święty, Duchu Święty

Ref. Duchu Święty, Duchu Święty. /bis

O, przyjdź i rozpal nas, * i ulecz nas, * miłość nam daj. /bis

O, przyjdź, napełnij nas, * rozraduj nas, * miłość nam daj. /bis

O, przyjdź i utul nas, * rozkochaj nas, * miłość nam daj. /bis

Duchu Święty przyjdź

Ref: Duchu Święty przyjdź /x4

1. Niech wiara zagości, niech nadzieja zagości,

Niech miłość zagości w nas. /2x


2. Niech życie zagości, niech wolność zagości,

Niech mądrość zagości w nas. /2x


3. Niech pokój zagości, niech szczęście zagości,

Niech radość zagości w nas. /2x

Wołamy przyjdź. /3x

Duchu Święty, przyjdź, działaj

Duchu Święty, przyjdź, działaj pośród nas

Duchu Święty, przyjdź, odnów radość w nas.

Przybliż nas do Ojca, objaw Syna nam

Prowadź nas do Prawdy, zjednocz nas

Duchu Święty przyjdź, napełnij serce me!

Duchu Święty Przyjdź, napełnij serce me!

Jezu przyjdź, wołam cię, Napełnij serce me!

Jezu przyjdź, wołam cię, Napełnij serce me!

Duchu Święty przyjdź w ogniu swym

Duchu Święty przyjdź w ogniu swym /x2

O Duchu Święty, rozpal ogień w nas /x2 Rozpal ogień w nas /x3

Duchu Święty Stworzycielu

Duchu Święty Stworzycielu, ożywiaj moją modlitwę,

ożywiaj moje pragnienie pełnienia woli Ojca.

Duchu Święty Stworzycielu otwieraj moje oczy by widziały

otwieraj moje oczy by słyszały, serce aby czuło.

Duchu Święty Ożywicielu, przyjdź.

Duchu Święty wołam przyjdź

Duchu Święty wołam przyjdź, (Duchu Święty wołam przyjdź)

bądź jak ogień w duszy mej, (bądź jak ogień duszy mej)

bądź jak ogień w ciele mym, (bądź jak ogień w ciele mym)

rozpal mnie /x2

Wszechmogący Bóg jest pośród nas, miłosierdzie Jego wielkie jest.

Okazuje dobroć swoją dziś dla tych, którzy chcą miłować Go.

Duszo Chrystusowa

1. Duszo Chrystusowa, uświęć mnie.

Ciało Chrystusowe, zbaw mnie.

Krwi chrystusowa, napój mnie.

Wodo z boku Chrystusowego, obmyj mnie.


2. Męko Chrystusowa, wzmocnij mnie.

O, dobry Jezu, wysłuchaj mnie.

W ranach Twoich, ukryj mnie.

Nie daj mi z Tobą rozłączyć się.


3. Od złego wroga obroń mnie.

W godzinę śmierci wezwij mnie.

I każ do Siebie zbliżyć się,

abym z świętymi Twymi chwalił Cię

na wieki wieków. Amen

Dym jałowca łzy wyciska

1. Dym jałowca łzy wyciska, Noc się coraz wyżej wznosi.

Strumień srebrną falą błyska, Czyjś głos w leśnej ciszy prosi.


Przeczytałeś bezpłatny fragment.
Kup książkę, aby przeczytać do końca.
E-book
za 13.65
drukowana A5
za 50.9