Przepraszam, czy w tym domu straszy?

Przepraszam, czy w tym domu straszy?

Zbiór opowiadań

ISBN:

O książce

„Napiszecie opowiadanie” — gdy uczniowie usłyszeli takie polecenie, ucieszyli się, uważali bowiem, że to bardzo łatwa forma wypowiedzi. Szczególnie w 7. klasie. Gdy jednak został sprecyzowany temat, miny przyszłych pisarzy trochę zrzedły. Większość „rzuciła” się na dom, w którym straszy. Niektóre opowieści były bardzo „krwiste” i nie obroniły się. W końcu powstały „małe” dzieła, które znalazły się w tym zbiorku. A. Niewelt

Opinie

Autor

W.Sobik P.Pakos W.Dzierżęga K. Kaczmarek B.Sikora O. Dulniok B. Weirauch