RIDERO KONFIDENCIALITĀTES POLITIKA

Iepriekšēja informācija

Kompānija Ridero IT Publishing Sp. z o.o (turpmāk - Ridero) izrāda cieņu pret Interneta, jo īpaši vietnes ridero.eu/lv (turpmāk - Vietne), lietotājiem (turpmāk - Lietotāji vai individuāli - Lietotājs), turklāt īpašu uzmanību pievēršot Lietotāju tiesību ievērošanai. Minēto principu nosaka mūsu (Ridero) izpratne par to, kādi draudi varētu būt saistīti ar Interneta lietošanu. Šajā sakarā Ridero noteikti cenšas veikt darbības, kas vērstas uz konfidencialitātes nodrošināšanu internetā. Apkalpojot Vietni, Ridero vāc informāciju, kas palīdz pielāgot to Lietotāju vēlmēm. Šis dokuments - "Konfidencialitātes politika" - tika izstrādāts, lai izskaidrotu datu vākšanas un apstrādes, Ridero saistību tās Internetā sniegto pakalpojumu ietvaros, kā arī uz Vietni attiecināmās tiesiskās informācijas galvenos principus.

Datu vākšana

Atbilstoši vairākumā web (Vietņu) pakalpojumu pieņemto praksi, mēs uzglabājam HTTP pieprasījumus, kas nosūtīti uz mūsu serveri. Apmeklējumu resursi tiek identificēti ar URL-adrešu palīdzību. Precīzs datu, kas tiek uzglabāti Vietnes servera log-failos, saraksts tiek fiksēts sekojošā veidā:

Iepriekš norādītā informācija nav saistīta ar konkrētiem lietotājiem, kas apmeklē Ridero vietnes. Lai nodrošinātu maksimāli augstu pakalpojuma kvalitāti, mēs varam selektīvi analizēt log-failus, lai noteiktu, kuras vietnes tiek apmeklētas visbiežāk, kādas interneta pārlūkprogrammas tiek izmantotas, vai nav kļūdas vietnes struktūrā utt..

Datu izmantošana

Savāktie log-faili tiek saglabāti uz nenoteiktu laiku informācijas veidā, kas nepieciešama pakalpojuma administrēšanas un tā efektīvas darbības nodrošināšanai, kā arī servera uzturēšanai. Piekļuve tiem tiek dota tikai tām personām, kurām ir pielaide servera un Ridero Vietnes administrēšanai. Dati netiek nodoti trešām personām, izņemot tikai likumos īpaši atrunātajos gadījumos. Pamatojoties uz log-failiem, var veidot statisku, kas palīdz administrēšanā. Tāda apkopojoša statistika nesatur nekādus elementus, kurus varētu izmantot, lai identificētu personas, kas pārlūko Vietni.

Cookie faili (sīkdatnes)

Vietnē tiek lietoti sekojoši Cookie failu veidi:

 1. “nepieciešamie” cookie faili, kuri ļauj izmantot Vietnes ietvaros pieejamos pakalpojumus, piemēram, cookie-identifikatori, kas tiek lietoti pakalpojumos, kuri pieprasa identifikāciju Vietnē;

 2. Cookie faili, kuri kalpo drošības nodrošināšanai, piemēram, izmantojami pārkāpumu atklāšanai identifikācijas sfērā Vietnes ietvaros;

 3. “ražošanas” cookie faili, kuri ļauj apkopot informāciju par Vietnes atsevišķu lapu izmantošanas veidiem;

 4. “funkcionālie” cookie faili, kuri ļauj “iegaumēt” Lietotāja izvēlētos Vietnes uzstādījumus un interfeisa personifikāciju, piemēram, valodas un reģiona, šrifta izmēru, vietnes veida u.t.t. izvēli;

 5. “reklāmas” cookie faili, kuri ļauj piedāvāt Vietnes Lietotājiem viņu interesēm iespējami atbilstošāku reklāmas saturu.

Ridero izmanto cookie failus ar mērķi:

 1. Lietotāja sesijas uzturēšanai (pēc ielogošanās ar paroli), pateicoties kam Lietotājam nav no jauna jāievada lietotāja vārds un parole katrā jaunā Vietnes lapā;

 2. Vietnes pielāgošanai Lietotāja vajadzībām;

 3. Vietnes lapu apmeklējumu statistikas apkopošanai;

 4. Lai apkopotu kopsavilkuma statistiku par tendencēm, kā arī datus par kopējiem virzieniem, darbību uzlabošanai un optimizācijai;

 5. mārketinga, analītiskiem mērķiem un attīstības veicināšanai.

Kompānija “Ridero” vērš uzmanību uz to, ka, mainot iestatījumus savā pārlūkprogrammā, Lietotājs var atslēgt Cookie failu lietošanu. Atbilstoša iespēja parasti atrodama pārlūkprogrammas izvēlnes sadaļā “Konfiencialitāte” vai “Iestatījumi”.

Zemāk aprakstīts kā izmainīt cookie uzstādījumus vairāk iecienītajās Interneta pārlūkprogrammās:

Internet Explorer:

 1. Atveriet programmu Internet Explorer, uzspiežot uz pogas “Start” un izvēloties Internet Explorer.

 2. Pārejiet uz sīkvietni “Rīki” un pēc tam pārlūkprogrammā izvēlieties sīkvietni “Īpašības”.

 3. Izvēlieties sīkvietni “Konfidencialitāte” un pēc tam “Uzstādījumos” iestatiet slīdni augšējā maksimālajā stāvoklī, lai nobloķētu visus cookies failus, vai maksimāli zemākajā stāvoklī, lai atļautu visus failus; tad uzspiediet OK.

Chrome:

 1. Atveriet izvēlni Chrome pārlūkprogrammas rīku panelī.

 2. Izvēlieties “Iestatījumus”.

 3. Uzspiediet “Parādīt papildus iestatījumus”.

 4. Sadaļā “Personiskie dati” uzspiediet “Satura iestatījumi”.

 5. Sadaļā “Cookie faili” iespējams izmainīt cookie failu iestatījumus.

Firefox:

 1. Firefox loga augšējā daļā uzspiediet uz pogas Firefox, (programmā Windows XP atveriet izvēlni “Rīki”) un izvēlieties “Iespējas”.

 2. Izvēlieties paneli “Privātums”.

 3. No piedāvātajiem Programmas Firefox elementu punktiem: izvēlieties iespēju: izmantos lietotāja vēstures iestatījumus.

 4. Uzstādiet karodziņu “Pieņemt cookie”, lai to ieslēgtu, un noņemiet karodziņu, lai izslēgtu Cookie failu lietošanu.

Opera:

 1. Ieejiet “Iestatījumi” pārlūkprogrammas Opera augšējā izvēlnē un no piedāvātajām iespējām izvēlieties “Iestatījumi”.

 2. Atvērtajā logā pārejiet uz sīkvietni “Paplašinātie”, izvēlnē kreisajā pusē izvēlieties “Cookie” un izmainiet Cookie faila uzstādījumus.

Kompānija “Ridero” informē, ka šīs programmas izveidotāju interneta vietnē Lietotāji varēs atrast noderīgu informāciju, ar cookie failu iestatījumu maiņu saistītu, iespējamu problēmu risināšanai.

IP-adrese

Kompānija “Ridero” informē, ka Lietotāju atsevišķu darbību Vietnē rezultātā tās sistēmu logfailos parādās informācija par adresi (tostarp IP) un galīgā Lietotāja vai citas fiziskas personas, ar kuras palīdzību Lietotājs veido savienojumu ar Vietni, ierīces veidu.

Informāciju par adresi (tai skaitā IP), galīgā Lietotāja ierīces veidu un savienojuma ar Vietni ilgumu, kā arī citiem ekspluatācijas datiem, kas skar lietotāja aktivitātes Vietnē, Ridero apstrādās saskaņā ar Polijas Republikas teritorijā spēkā esošajām likumdošanas normām. Minētā informācija tiek apstrādāta tehniska rakstura mērķiem.

Ridero pieliek visas pūles, lai aizsargātu Lietotāju datu drošību Vietnes izmantošanas procesā. Tam tiek izmantoti administratīvie, tehniskie un fiziskie datu aizsardzības līdzekļi, jo īpaši tādi, kas novērš to nejaušu vai prettiesisku iznīcināšanu, zaudēšanu, nesankcionētu izpaušanu vai atklāšanu.

Informēšana par notikumiem

Par visiem notikumiem, kas varētu ietekmēt informācijas aprites drošumu, tai skaitā gadījumā, ja rodas aizdomas par kaitniecisku programmu saturošu failu nodošanu, paziņojams uz adresi:

“Ridero IT Publishing Sp. z o.o.”
Adrese: ul. Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska
e-pasts: suport@ridero.eu

Ar konfidencialitātes politiku saistītie jautājumi

Visi jautājumi, kas skar augstāk izklāstīto drošības politiku, sūtāmi uz adresi:

“Ridero IT Publishing Sp. z o.o.”
Adrese: ul. Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska
e-pasts: suport@ridero.eu

Atsauces uz citām vietnēm

Šī vietne satur atsauces uz citām vietnēm (web-sites), par kurām kompānija “Ridero” atbildību nenes saskaņā ar konfidencialitātes ievērošanas noteikumiem, kuri darbojas šajā vietnē. “Ridero” neatbild ne par citās vietnēs izvietoto saturu, ne par lietotāju izmantotām to lietošanas metodēm. Pārejot uz citām vietnēm, iesakām atvērt atbilstošu pielikumu un iepazīties ar attiecīgo vietņu īstenoto konfidencialitātes politiku. Šeit izklāstītā konfidencialitātes politika attiecas tikai uz vietni ridero.eu/lv.

Personas dati

Lietotāju personas datu, kuru nodošanas mērķis ir ar lietotāju noslēgtā līguma izpilde, administrators ir kompānija “Ridero”. Peronas dati tiek apstrādāti pamatojoties uz Polijas Republikas 1997.gada 29.augusta likuma “Par personas datu aizsardzību” 23.panta 1.punkta 23.apakšpunktam (Journal of Laws, 2002, Nr.101., 926.pants, ar grozījumiem). Lietotāju personas dati tiks laiku pa laikam izmantotiun apstrādāti tikai un vienīgi ar mērķi, kas saistīts ar noslēdzamo līgumu izpildi. Lietotājam ir piekļuves tiesības saviem personas datiem, kā arī tiesības veikt tajos izmaiņas.

To lietotāju personas datus, kuri veikuši maksājumus elektroniski vai ar bankas karti, Ridero nodod sabiedrībai ar ierobežotu atbildību PayLane, kas atrodas adresē: Gdaņska, Arkonska iela 6/A3, pasta indekss 80-387, reģistrētai Polijas Valsts tiesas reģistrā ar Nr. 0000227278. Personas dati tiek nodoti ar tādu mērķi un tādā apjomā, kāds nepieciešams uzņēmumam “PayLane” maksāšanas procesa īstenošanai.

Pieeja

Kompānija “Ridero” veic visus nepieciešamos pasākumus, lai garantētu saviem lietotājiem nepārtrauktu pieeju Vietnei.

Juridiskā informācija

Vietnes ridero.eu/lv/ īpašnieks ir;
Ridero IT Publishing Sp. z o.o.
Adrese: ul. Św. Filipa 23/4, Kraków (31-150), Polska
Reģistrēts Polijas Valsts tiesas reģistrā ar Nr. 0000549683
PVN Nr.: 678-315-40-52

Autortiesības

Autortiesību subjekts attiecībā uz ridero.eu/lv/ kā autordarbu, ir Ridero. Jebkādai šī autordarba vai tā sastāvdaļu un/vai fragmentu izmantošanai, izņemot ar likumu atļauto izmantošanu personīgai lietošanai saskaņā ar 1994.gada 4.februāra likumu par autortiesībām un blakus tiesībām, nepieciešama iepriekšēja rakstiska Ridero atļauja, pretējā gadījumā izmantošana būs pretlikumīga.

Pie tam kompānija “Ridero” nav autortiesību subjekts attiecībā uz darbiem, kas tiek publicēti ar Vietnes ridero.eu/lv/ starpniecību, un nav atbildīgs par iespējamiem, ar šīm publikācijām saistītiem, tiesību pārkāpumiem.

Izmaiņas

Visas ar konfidencialitātes politiku saistītās izmaiņas tiks atspoguļotas šajā dokumentā.